23/06/2018 | Leestijd 2 minuten

Loopbaansupport Detailhandel krijgt vervolg in Youfit@retail

Medewerkers in de detailhandel kunnen tot eind 2019 een beroep blijven doen op gratis loopbaandienstverlening. Het project Youfit@retail is een vervolg op Loopbaansupport Detailhandel, dat eind april afliep. 

Faillissementen

Loopbaansupport Detailhandel krijgt vervolg in Youfit@retail

Loopbaansupport Detailhandel werd twee jaar geleden gelanceerd, in reactie op de vele faillissementen in de detailhandel. Doel van het programma was om werkzoekenden in de detailhandel te helpen een nieuwe baan te vinden. In twee jaar tijd kregen 500 mensen persoonlijke begeleiding en 1.900 werknemers groepsbegeleiding. Ruim 10.000 mensen kregen digitale ondersteuning.
Daarmee is volgens projectleider Karlien Haak de doelstelling voor een belangrijk deel bereikt. “De mensen die we hebben geholpen, vinden beter hun weg op de arbeidsmarkt. Binnen een jaar vond 80 procent een nieuwe baan. Zowel jonge als oudere verkopers. We merkten wel dat veel mensen een drempel ervoeren om hulp te vragen. Ze hebben weinig ervaring met het nadenken over wat wil ik en waar ben ik eigenlijk goed in. Daarom is het van belang dat er nu een vervolg is, met Youfit@retail.”

Leven lang ontwikkelen 

Het project helpt verkopers die hun baan verliezen, maar richt zich juist ook op mensen die nog aan het werk zijn. De detailhandel verandert snel en om bij te blijven zal jij ook in jezelf moeten investeren. Binnen Youfit@retail krijgen verkopers persoonlijk advies over hun loopbaan of het volgen van opleiding. Voor winkels zijn programma’s beschikbaar om met medewerkers te onderzoeken of er nog een goede match is, om vervolgens uit te zoeken hoe het beter kan. Karlien Haak: “Het is fijn als mensen geholpen worden bij ontslag, maar natuurlijk nóg beter als we ontslag kunnen voorkomen.”