Header image

Arbocatalogus

Als je werkt, moet je dat natuurlijk zo veilig en gezond mogelijk kunnen doen. Dat vindt de overheid ook, daarom is de Arbowet opgesteld. Volgens deze wet zijn werkgever en medewerker beide verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij alle mogelijkheden benut om het werk op een veilige manier te doen. 
 

Oplossingen

In de wet staan normen voor veilige arbeidsomstandigheden beschreven, maar werkgevers en werknemers mogen met elkaar bepalen hoe ze aan deze normen gaan voldoen. Die gezamenljke afspraken en oplossingen staan beschreven in een arbocatalogus. Er staan ook tips in waar je als medewerker zelf mee aan de slag kunt. Verschillende branches hebben een eigen arbocatalogus. 

Arbocatalogus Retail mode, schoenen en sport

Hier vind je de arbo-afspraken en tips voor als je in de retail mode, schoenen of sport werkt.

Meer info  

Arbocatalogus Retail wonen

Dit is de arbocatalogus voor als je in de woonbranche werkt. Met afspraken en tip over veilig en gezond werken.

Meer info