Privacy statement

Wie zijn wij?

Werk in de Winkel is een samenwerking tussen werknemersorganisaties AVV, CNV-vakmensen, De Unie, RMU Werknemers en werkgeversorganisatie INretail. Werk in de winkel werkt op het gebied van loopbaanadvies samen met Youfit@retail en Ichange. Werk in de Winkel is er speciaal voor medewerkers in retail mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, juweliers, parfumerieën en tabaks- en gemakswinkels. Het portaal biedt inspiratie en informatie over onderwerpen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, professionaliteit, inzetbaarheid en werkplezier van medewerkers in de winkel.

INretail
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
privacy@INretail.nl

Privacy algemeen

Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy statement. 

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Bezoekers van onze site

Het informatieve gedeelte op onze website kun je bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de site wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (zie verder onder cookies).

Indien je gebruik maakt van ons inlog gedeelte verzamelen wij de volgende informatie:

 • jouw naam;
 • e-mailadres;
 • In welke branche je werkzaam bent

als gebruiker van de website kan je een account aanmaken om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen dit zelf niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Werk in de Winkel hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden verwerkt om de geabonneerden te informeren over ontwikkelingen in de branche. De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de inschrijving voor onze nieuwsbrief via de website. Hiermee verleen je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Werk in de Winkel de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • In welke branche je werkzaam bent.

Jouw persoonsgegevens worden voor deze verwerking gedurende de periode dat je bent aangemeld, verwerkt door Werk in de winkel. Iedere nieuwsbrief bevat afmeldmogelijkheden.

Contactformulier

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers die een vraag stellen door middel van het contactformulier ten behoeve van de doelstelling: informatieverstrekking aan werknemers in de non-food Retail door de betrokken vakbonden. Afhankelijk van jouw keuze sturen we je vraag door naar de door jouw geselecteerde vakbond. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het beantwoorden van je vraag en de inhoud van het antwoord. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens die jij toevoegt in het contactformulier.

Wij slaan jouw persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang beantwoording of afhandeling van jouw vraag of opmerking nodig is, met een maximum van vijf jaar. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de toestemming die wordt gegeven door indiening van het contactformulier.

Persoonsgegevens binnen Youfit@retail

Youfit@retail biedt medewerkers in de Retail praktische informatie, inspirerende opdrachten en handige tests waarmee ze medewerkers verder helpen in hun loopbaan. Om toegang tot deze informatie te krijgen, moet je een account aanmaken op het loopbaanplatform van Youfit@retail. Als je een account hebt op Werk in de Winkel én een account op Youfit@retail, kun je ook via Werk in de Winkel gemakkelijk op het loopbaanportaal inloggen.

Wanneer je gebruik maakt van Youfit@Retail worden je persoonsgegevens verwerkt door James B.V. Zie hiervoor de privacyverklaring van James B.V.

Links
Op de website van Werk in de Winkel staan een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. Werk in de Winkel is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Doorgifte
Jouw persoonsgegevens zullen nimmer worden doorgegeven buiten Nederland en evenmin worden verkocht aan geïnteresseerde derde partijen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website(s);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies 

Werk in de Winkel gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webbouwers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics 

We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit doen wij met behulp van Google-advertentiecookies. Met gebruikmaking van de Google AdWords Remarketing service wordt het daardoor mogelijk om te adverteren op websites van derden in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of een website in het Google Display Network.  Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. We krijgen bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze site afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Werk in de Winkel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Werk in de Winkel dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen, klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op.

Zeist, 6 december 2019