Header image

Over de cao Retail Non-Food

Download icon Print icon

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De cao Retail Non-Food is afgesloten met werkgeversorganisatie INretail, Tuinbranche Nederland, Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en Federatie Goud en Zilver (FGZ) en werknemersorganisaties AVV, CNV-vakmensen, De Unie en RMU. Daarmee geldt de collectieve arbeidsovereenkomst voor een groot deel van de detailhandel. De cao Retail Non-Food geldt tot en met 31 december 2025. 

Cao-afspraken in de detailhandel

De retailbranche bevat een diversiteit aan bedrijven. Daardoor is de cao een zeer uitgebreid document. Als jij werkzaam bent in de retailbranche heeft de cao ongetwijfeld invloed op jouw arbeidsovereenkomst. Wil jij meer informatie over de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers? Bekijk de volledige cao of filter op branche voor meer specifieke informatie. 

BEKIJK DE VOLLEDIGE CAO   VEELGESTELDE VRAGEN OVER CAO