25/01/2023 | Leestijd 2 minuten

Nieuwe cao Retail Non-Food: 2x loonsverhoging in 2023

Er is een nieuwe eenjarige cao Retail Non-Food voor de ongeveer 200.000 medewerkers die daaronder vallen. De achterbannen van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU hebben ingestemd met het eindvoorstel dat INretail namens de werkgevers eind december op tafel legde.  

Nieuwe cao Retail Non-Food: 2x loonsverhoging in 2023

Loonsverandering

De medewerkers in de Retail Non-Food krijgen er vanaf 1 januari dit jaar 7,46 procent bij. Op 1 juli worden de lonen nogmaals verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee dan het wettelijk minimumloon stijgt. De cao loonstijging in 2022 was in totaal 5,8%.

Medewerkers die meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun loonschaal hebben op grond van deze cao geen recht op een structurele loonsverhoging. Zij ontvangen op 1 juni 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% van twaalf bruto maandsalarissen (juni ’22-mei ’23). Dit geldt voor salarissen tot maximaal € 4.400 bruto per maand.

Flexibele inzetbaarheid

In de nieuwe cao is ook de flexibele inzetbaarheid van medewerkers bijgesteld, wordt voor het eerst een stagevergoeding van 250 euro bruto per maand opgenomen en gaat de maaltijdvergoeding omhoog. Ook staat erin dat medewerkers het recht hebben om buiten werktijd onbereikbaar te zijn.

Er is momenteel sprake van een economisch zware periode. Voor werkgevers is het een uitdagende opdracht om de loonsverhoging in hun exploitatie te verwerken, maar tegelijk is er oog voor de kostenstijgingen waarmee medewerkers worden geconfronteerd.

Meer weten?

Kijk hier voor de nieuwe cao Retail Non-Food voor alle afspraken over bijvoorbeeld je vakantiedagen, werkuren, ziekteverzuim en andere zaken.

Meer info