20/12/2021 | Leestijd 2 minuten

Vanaf 1 januari 2022: loonsverhoging voor de retail non-food

Met ingang van het nieuwe jaar krijgen medewerkers die vallen onder de cao Retail Non-Food een loonsverhoging. Het gaat om medewerkers in de retail mode, schoenen, sport en wonen, tuincentra, juweliers en parfumerieën.  

Vanaf 1 januari 2022: loonsverhoging voor de retail non-food

In de cao Retail Non-Food is afgesproken dat medewerkers met ingang van 1 januari 2022 een loonsverhoging krijgen. Deze loonsverhoging is gelijk aan het percentage waar het wettelijk minimumloon mee stijgt. Wat dit concreet voor jou betekent kun je zien in de loontabellen van de cao Retail Non-Food.

De cao Retail Non-Food heeft naast een algemeen deel ook een aantal aparte modules. Deze gelden voor de branches wonenschoenen en tuincentra. Hierin staan afspraken die afwijken van wat in het algemene deel staat. Val je onder een van deze branches? Dan hebben de afspraken die in de module staan voorrang. Kijk dus ook altijd bij de module waar je onder valt. De loonsverhoging geldt niet voor wie bovenschalig is. 

Wat is een cao?

In de cao staat de afspraken over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. De cao Retail Non-Food is afgesloten met werkgeversorganisatie INretail, Tuinbranche Nederland, Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) en Federatie Goud en Zilver (FGZ) en werknemersorganisaties AVV, CNV-vakmensen, De Unie en RMU.

De looptijd van de cao Retail Non-Food is van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.

Meer weten?

Wil je iets opzoeken in de cao, of heb je vragen over afspraken die in de cao staan? Maak dan gebruik van de zoekmodule van de cao, of bekijk veel gestelde vragen over de cao.

Meer info