CAO Wonen

De cao wonen valt onder de cao retail non-food. In deze overeenkomst hebben werkgevers en werknemers afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden in deze branche. Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst, die onder andere afspraken over het salaris, toeslagen en werktijden bevat. Op deze manier zorgt de cao wonen voor duidelijke regels over jouw werk. Een cao verschilt per branche. 

Waarom is er een cao wonen?

In de wet staan er al veel afspraken over arbeidsvoorwaarden, dus waarom is een cao voor de woonbranche dan nodig? De cao woondiensten is geïntegreerd in de cao retail non-food, voor het gemak wordt deze vaak cao wonen genoemd. In deze cao staan afspraken die vaak gunstiger zijn dan de afspraken in de wet. Zo kan het zijn dat in de cao retail non food een hoger minimumloon is afgesproken dan het wettelijke minimumloon. Raadpleeg hiervoor de salaris tabellen achterin de retail cao. Of misschien krijg je wel meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De cao kan dus erg gunstig zijn voor jou! Jij hebt hierdoor geen onzekerheid over jouw rechten als werknemer, maar ook jouw plichten zijn op deze manier helder. Met deze cao weten werkgever en werknemer wat ze van elkaar mogen verwachten.

Welke afspraken zijn er gemaakt in de cao wonen?

In de cao retail non food staan erg veel afspraken tussen werkgevers en werknemers. Onder andere zijn er afspraken gemaakt over:

  • ontslagregelingen;
  • kinderopvang;
  • salaris;
  • scholing conform CAO;
  • arbeidsduur;
  • pensioen- en vakantieregelingen.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2025, hierna komt er weer een nieuwe cao. Hij is van toepassing op ondernemingen binnen de retailsector die zich richten op de verkoop van bijvoorbeeld woninginrichting, meubelen en woonaccessoires, keukens, badkamersanitair of textielgoederen. Wanneer je in dienst treedt, ontvang je van je werkgever een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Het is mogelijk om met je werkgever zogenaamde "all-in" afspraken te maken. Dat betekent dat bepaalde arbeidsvoorwaarden niet gelden, maar dat deze gecompenseerd worden in een andere arbeidsvoorwaarden. De retail non-food cao geldt voor alle woonondernemingen die zijn aangesloten bij INretail.

Veilig werken in de woonbranche

Hoewel de cao wonen geen afspraken maakt over veilig en gezond werken is het wel erg belangrijk. Gelukkig is er veel wettelijk geregeld op dit gebied. Zo is een Risico-inventarisatie en evaluatie voor elke onderneming verplicht. Ook moet de werkomgeving voldoen aan een aantal voorschriften over gezondheid en veiligheid, afkomstig uit de Arbowetgeving. Wanneer het bedrijf waar je voor werkt een goedgekeurde Arbocatalogus hanteert, voldoet het aan de wettelijke eisen. In deze catalogus staan praktische handleidingen om een veilige werkomgeving te creëren. Zo is er ook genoeg dat je zelf kunt doen om gezond en veilig te werken. Kom bijvoorbeeld in actie als er gepest wordt of als klanten agressief of gewelddadig worden. 

Verlof en ziekte in de cao wonen

Wanneer je ziek bent is het van belang dat je dit op tijd meldt. Als je langere tijd ziek blijft, is het ook belangrijk om mee te werken aan een re-integratietraject. Een onderdeel daarvan is een bezoek aan de bedrijfsarts. Elk bedrijf heeft een eigen verzuimreglement waarin staat wat je moet doen in het geval van ziekte. Daarnaast zijn er in de cao woondiensten afspraken gemaakt over verlof. Zo heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en buitengewoon verlof.

Heb je nog vragen over de cao retail non-food? Bekijk de meest gestelde vragen of onze website voor het laatste nieuws rondom de cao. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!