Vernieuwde cao Retail Non-Food

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe cao Retail Non-Food van kracht. Omdat het erg belangrijk is om als werknemer te weten wat je rechten zijn en welke afspraken gelden, neemt Werk in de Winkel met je door wat je moet weten over de cao en wat de huidige ontwikkelingen zijn op het gebied van salaris.

Waarom vernieuwing cao?

De nieuwe cao Retail Non-Food is sinds 1 januari 2024 geldig. In de cao staan alle huidige afspraken die zijn gemaakt voor medewerkers in de retail non food, zoals winkels in mode, schoenen, sport, wonen, juweliers, parfumerieën en tuincentra. 

Het is belangrijk dat een cao van tijd tot tijd wordt geüpdatet aangezien er ook sprake is van inflatie en het aantrekkelijk moet zijn en blijven om in de retail te werken. Ook stijgt het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025. De huidige cao heeft een looptijd van twee jaar.

Waarom is er een cao Retail Non- Food?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze schriftelijke overeenkomst vind je alles over de afspraken die zijn gemaakt voor de geldende branche. Deze cao afspraken beschermen je als werknemer aangezien de bescherming van de wet vaak minimaal is. De cao Retail Non- Food is een overkoepelende cao die geldt voor meerdere branches. De precieze branches nemen we verderop met je door. 

In een cao vind je alle arbeidsvoorwaarden rondom salaris, vakantie, ziekte, pensioen, werktijden, overwerk, ontslag en ga zo maar door. Er worden regelmatig nieuwe afspraken in de cao opgenomen die ervoor zorgen dat werken in de branche aantrekkelijk blijft. Voor er een nieuwe cao wordt opgesteld, vindt er overleg plaats tussen werkgeversorganisaties en  vakbonden om te weten wat er speelt in de branche. 

Looptijd nieuwe cao Retail Non-Food – half jaar

De huidige cao is ingegaan op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2025. Deze heeft dus een lange looptijd van twee jaar.

Ziekte en verlof

Het is altijd goed om te weten wat je rechten en plichten zijn op het gebied van ziekte en verlof. Het kan namelijk iedereen overkomen. Ben je ziek, dan hoor je eerst te kijken naar het reglement van de organisatie waar je werkt. Is dit er niet, dan is de cao Retail Non-Food leidend. Hierin staat een standaard reglement beschreven waarin je kunt vinden waar je recht op hebt op het gebied van ziekte en verlof. 

Salarisverhoging

Nog een belangrijk puntje: loon. Sinds 1 januari is voor werknemers een loonsverhoging afgesproken van 3,75 procent. Een loonsverhoging is altijd fijn. Het salaris voor retail non food medewerkers wordt altijd op 1 januari en op 1 juli verhoogd. Dit valt samen met de stijging van het wettelijk minimumloon.

Wil je weten hoeveel jouw loon is verhoogd? Gebruik dan onze handige rekentool. Hiermee kun je ook zien of je recht hebt op een eenmalige uitkering. 

Welke uren moeten werkgevers betalen? 

In de arbeidsvoorwaarden van de cao Retail Non-Food staat welke uren werkgevers moeten betalen. Hieronder vallen alle feitelijk gewerkte uren, doorbetaalde ziekte-uren, doorbetaalde vakantie-uren, doorbetaald bijzonder verlof, compensatie van toeslagen in tijd en andere bij de individuele ondernemingen bestaande compensatie in uren. 

Individueel ontwikkelbudget

Wat ook goed is om te weten, is dat je als medewerker in de retail jaarlijks recht hebt op een individueel ontwikkelbudget. Hiermee kun je een cursus of opleiding volgen. Er hangen wel voorwaarden aan het inzetten van dit budget van 150 euro. Je moet minimaal 16 uur per week werken en minimaal een jaar in dienst zijn. 

Branches cao Retail Non-Food

De cao Retail Non-Food is geldig voor werknemers in de mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, parfumerieën en juweliers. De huidige cao geldt dus voor alle medewerkers in deze branches. 

Let op: naast een algemeen deel heeft de cao ook een aantal aparte modules. Deze zijn geldig voor de branches schoenen, wonen en tuincentra. Deze afspraken wijken op sommige punten af van het algemene deel. Controleer dit dus altijd goed. 

Interessant platform voor medewerker in de retail

Als platform voor retail medewerkers informeren we je graag over alle actualiteiten rondom de branche. Je vindt bij Werk in de Winkel interessante artikelen over onderwerpen die te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling, inspiriatie voor je vak en plezier hebben in je werk.