07/05/2021 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Een vloer wordt later dan gepland gelegd. Wie betaalt de schade?

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie wordt een parketvloer later dan was afgesproken gelegd. Nu zit de klant met extra kosten die zij wil verhalen op de ondernemer. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis. 

Welles nietes. Een vloer wordt later dan gepland gelegd. Wie betaalt de schade?

De klacht

Een consument koopt een parketvloer. De consument stelt het leggen van de vloer in eerste instantie zelf uit, waarna een nieuwe legdatum wordt bepaald. Maar als het zover is komt er niemand opdagen. Een week later laat de ondernemer weten dat er bij de externe parketteur iets tussen gekomen was. Drie weken later wordt de vloer uiteindelijk gelegd. Vanwege de vertraging wil de consument een schadevergoeding, maar de ondernemer weigert.

Welles nietes

Moet de ondernemer een schadevergoeding betalen? Wat denk jij: ja of nee?

De feiten

De Geschillencommissie zet de feiten op een rij:

  • De consument kon pas een maand later verhuizen, zij moest daardoor nog een maand extra huur betalen voor haar oude huis. Daarnaast claimt zij een boete van ruim 6.000 euro die zij kreeg van haar aannemer, omdat deze niet op de toegezegde datum aan de slag kon.
  • De ondernemer stelt dat hij afhankelijk is van de beschikbaarheid van de parketteur en dat de consument de datum eerst zelf had verzet. Hij heeft echt zijn best gedaan om de afspraak eerder te regelen, maar dat is niet gelukt. Hij beweert bovendien dat hij op  grond van de CBW-erkend-voorwaarden nooit aansprakelijk is voor gevolgschade. 

De uitspraak

Het oordeel is aan de bindend adviseur: moet de ondernemer de schade vergoeden?

Ja, deels wel. De bindend adviseur constateert als eerste dat de ondernemer de klant niet had gewezen op de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de koop. Dat betekent dat de ondernemer zich sowieso niet op de algemene voorwaarden kon beroepen. De consument had de schade voor een extra maand huur aannemelijk gemaakt. Dat gold niet voor de boete van de aannemer, die bovendien niet gespecificeerd was. Die boete hoeft de ondernemer dus niet te vergoeden.

Echter, had de ondernemer wel op de voorwaarden wel toegepast,dan was de uitspraak nog altijd in het nadeel van de ondernemer geweest, want de CBW-erkend-voorwaarden bevat GEEN bepaling dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor gevolgschade. Een dergelijke bepaling is namelijk verboden bij een consumentenkoop.

De ondernemer verweerde zich door te wijzen op de bepaling ten aanzien van een ‘vermoedelijke levertijd’ en de maand uitstel van het leggen. Er was echter geen sprake van een vermoedelijke levertijd omdat de ondernemer zonder voorbehoud een definitieve lever/legdatum had toegezegd. Het was dus een vaste levertijd geworden.

Tips en weetjes

  • Het is als verkoper/ondernemer niet handig om de algemene voorwaarden niet correct toe te passen, want dan kun je je niet beroepen op de inhoud. Echter, had de ondernemer dit wel gedaan.
  • Gebruik je algemene verkoopvoorwaarden? Doe het dan goed! Ze moeten altijd verstrekt worden uiterlijk bij het sluiten van de koop en zorg dat je de klant op je overeenkomst laat tekenen voor ontvangst. 
  • De hoofdregel voor het moeten vergoeden van schade aan consumenten: het moet veroorzaakt zijn door de toerekenbare tekortkoming (wanprestatie in de volksmond), niet te beperken of te voorkomen zijn en worden aangetoond. 

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.