09/04/2021 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Kat krabt gaatjes in het bed. Of niet?

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie vertoont een boxspring beschadingen. Is de kat de schuldige? Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis. 

Welles nietes. Kat krabt gaatjes in het bed. Of niet?

De klacht

Een consument koopt in 2016 een gestoffeerde boxspring. Zowel de matrassen als de stoffering zorgen vanaf het begin problemen. De matrassen worden verstevigd en later zelfs vervangen, maar dezelfde klachten komen terug. De stoffering, een lederlook, beschadigt door een beugel die langs het bed loopt, en door het schuren worden dat later gaatjes. De leverancier wijst die klacht echter af. Die stelt aan de kat van de klant de gaatjes veroorzaakt en er verder sprake is van gebruikssporen.

Welles nietes

Moet de ondernemer genoegen nemen met ontbinding van de koop, zoals de consument eist? Wat denk jij: ja of nee?

De feiten

De Geschillencommissie zet de feiten op een rij.

  • De consument zegt dat de kat wel krassen heeft veroorzaakt op de lederlook, maar dat haar klachten daar niet over gaan. De overige klachten zijn ontstaan door een gebrek in het product, op een plek waar de kat er niet eens bij komen
  • De ondernemer voelt zich net een doorgeefluik tussen de leverancier en de consument. Hij gunt de consument het bed dat ze verwachten, maar respecteert ook de garantiebepalingen van de leverancier. Objectief gezien vindt hij de matrassen in orde, maar het ligcomfort voor de klant vindt hij ook belangrijk. Herstoffering van de boxspring is door de gebruikte productiemethode niet mogelijke.
  • De deskundige vindt geen gebrek in de matrassen. De toplaag van de lederlook bekleding vertoont wat gaatjes en schilfers en voelt ruw aan, mogelijk door uitdroging van de toplaag.

De uitspraak

Het oordeel is aan de commissie: moet de ondernemer het bed terugnemen en de koopprijs terugbetalen? Nee, dat niet. De commissie verklaart de klacht over de matrassen ongegrond, zonder daarmee de comfortproblemen van de consument te willen bagatelliseren. 
Maar de klacht over de stoffering wordt wel gegrond verklaard. De schilfers ontstonden al vrij snel na levering en dat vindt de commissie te snel. Dat de beschadigingen vooral door de kat komen, vindt men niet aannemelijk. De boxspring moet dus geherstoffeerd worden of anders vervangen door een exemplaar dat bij het oude systeem past. 

Tips en weetjes

  • We laten dit verschil vooral zien vanwege het standpunt van de ondernemer. Hij vond dat het een klacht tussen de leverancier en de consument betrof, maar dat is juridisch geen correct standpunt.
  • De koop is gesloten tussen de consument en de ondernemer. Laatstgenoemde blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte oplossingen van de klacht. 
  • Doordat de ondernemer deze zaak tot de geschillencommissie heeft laten komen, loopt hij het risico dat hij wel opdraait voor de kosten (in dit geval van herstoffering/vervanging), maar deze kosten niet kan verhalen op de leverancier. Die is namelijk NIET gebonden aan het bindend advies van geschillencommissie, de ondernemer wel! 
  • Wellicht kan de ondernemer wel het rapport van de deskundige en het oordeel van de commissie gebruiken in een procedure tegen zijn leverancier. Maar dat kan een dure methode zijn om bewijs te verzamelen.

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.