21/01/2021 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Barkruk geeft af

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie zorgen barkrukken voor problemen. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis.  

Welles nietes. Barkruk geeft af

De klacht 

Een consument koopt barkrukken voor aan zijn kookeiland. Na krap twee maanden blijken deze af te geven aan de panelen van het kookeiland. En erger: diverse schoonmaakpogingen geven geen resultaat. Er moeten nieuwe panelen komen en uiteraard moeten de krukken niet meer afgeven. De ondernemer geeft aan dat er met de bekleding van de krukken niets mis is en wijst de klacht af.  

Welles nietes 

Moet de ondernemer de krukken terugnemen/omruilen voor goede exemplaren en de schade aan de keukenpanelen vergoeden? Wat denk jij: ja of nee? 

De feiten 

De Geschillencommissie hoort beide partijen en zet de feiten op een rij. 

  • Zowel de consument als de ondernemer heeft geprobeerd de vlekken te verwijderen, maar zonder succes. De bekleding is onderzocht en blijkt met wrijven (al dan niet eerst vochtig gemaakt) niet af te geven. 
  • De ondernemer geeft aan dat zijn onderzoek niet wijst op een gebrek in het product. De leverancier kent dergelijke klachten over dit product ook niet.  
  • De deskundige komt tot dezelfde conclusie bij een poging tot vlekverwijdering en noemt het verschijnsel migratie. Dat betekent dat onvoorzien de ene stof chemisch inwerkt op de andere. 

De uitspraak 

Het oordeel is aan de commissie: moet de ondernemer aan de eis van de consument tegemoet komen? 

De commissie stelt vast dat er wel vlekken zijn, die worden veroorzaakt door de barkrukken gezien het beeld. Maar het gaat hier om een verschijnsel dat onverwacht is. Het is simpelweg een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat niet voor rekening van de ondernemer komt. Het antwoord op de vraag is dus: nee, de ondernemer hoeft de klacht niet op te lossen of de schade te vergoeden. 

Tips en weetjes 

  • Het is altijd lastig te beoordelen wat de oorzaak is van dit soort klachten. Het komt vaker voor bij doppen van meubelen in combinatie met kunststof- of met een synthetische laag afgewerkte vloerbedekking (denk aan PVC, vinyl en gelakte vloeren). Het zijn niet de doppen die de vlekken op de vloer veroorzaken of andersom. Het is de combinatie van beide producten die het verschijnsel veroorzaakt, de producten zelf zijn niet gebrekkig. 
  • Daarmee is het waarschuwen tegen migratie ook lastig is, omdat slecht te voorspellen is of het verschijnsel optreedt en zo ja, in combinatie met welk product.  
  • Maar, migratie -materiaal dat afgeeft op ander materiaal- is op zich in de woonbranche geen onbekend verschijnsel. Met name bij rubberen doppen komt het voor. Wanneer je deze levert, dan is het een kleine moeite om te informeren naar de vloerbedekking van de klant (of omgekeerd als je de vloer levert natuurlijk). Laat je bijvoorbeeld informeren door de leverancier van losse beschermdoppen. Wanneer je de klant kunt behoeden voor deze foute combinatie, dan bespaar je je de klant én jou zelf een hoop ellende! 

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.