19/08/2020 | Leestijd 5 minuten

Welles nietes. Een verkleurde vinylvloer

Complexe klachten en lastige kwesties? Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis.  

Welles nietes. Een verkleurde vinylvloer

De klacht 

Een consument klaagt dat haar vinylvloer onder de eettafel op één plek een opvallende vervuiling/verkleuring vertoont. De ondernemer (die de winkel die het product heeft verkocht heeft overgenomen) geeft aan dat er sprake is van zogenaamde migratie. Er is sprake van migratie als de weekmakers in het vinyl langdurig in contact komen met een ander voorwerp (vooral rubber is berucht) en de (kleur)stoffen zich mengen en als het ware één geheel vormen. Deze migratie is ontstaan doordat de consument thuiswerkt en veelvuldig op die plek zit met sloffen of slippers aan.  

Welles nietes 

Moet de ondernemer de vloer vervangen of het geld terugbetalen, zoals de consument eist? Wat denk jij: ja of nee

De feiten 

De Geschillencommissie hoort beide partijen en zet de feiten op een rij. 

  • De consument zegt dat er misschien wel sprake is van migratie, maar dat zij de vloer nooit zou hebben gekocht als ze dat had geweten. Tijdens de koop is haar niet op dat risico gewezen. 
  • De ondernemer geeft aan dat hij geen informatie heeft over wat er tijdens de koop door zijn voorganger wel en niet is meegedeeld. Wel weet hij dat het een degelijke ondernemer was die consumenten altijd goed informeerde. Wordt de vloer -zoals bij deze consument- gebruikt als werkplek, en is de verkoper daarvan op de hoogte, dan wordt altijd een onderlegger geadviseerd, omdat die ook beschermt tegen de wieltjes van een bureaustoel.  
  • De deskundige bevestigt dat er sprake is van migratie.  

De uitspraak 

Het oordeel is aan de commissie: moet de ondernemer het vinyl vervangen, omdat de consument voor dit verschijnsel expliciet geïnformeerd had moeten worden? 

Ondanks dat de ondernemer niets kon zeggen over de al dan niet gegeven informatie tijdens de koop, val het dubbeltje toch zijn kant op. Er is sprake van zeer intensief gebruik op één plek, wat de verkopende ondernemer waarschijnlijk niet geweten heeft. Weliswaar komt migratie regelmatig voor, maar het bijzondere (namelijk plaatselijk intensieve) gebruik had de ondernemer uit zichzelf niet kunnen weten en dus ook net kunnen waarschuwen. Het antwoord op de vraag is dus: nee. 

Tips en weetjes 

  • Migratie is een bekend verschijnsel. Neem dus geen enkel risico en informeer de klant altijd over het voorkomen van migratie. Net zoals je dat waarschijnlijk doet voor mechanische beschadigingen door stoelpoten en ingelopen zand en mogelijk blijvende indrukken. Bij kwesties over wie wie moet informeren bij de koop kan het zijn dat de uitspraak in het voordeel van de consument valt. 
  • De ondernemer in kwestie had er goed aan gedaan even navraag te doen bij de vorige eigenaar (als dat nog kon). Wellicht had deze nog iets kunnen vertellen over de informatie die tijdens de koop is verschaft.  
  • De ondernemer heeft verantwoordelijkheid genomen voor deze klant. Maar bij een overname is een ondernemer dat niet altijd verplicht.  

Maak informatiebladen over jouw producten of gebruik informatie van de leverancier, als die er is. Zorg dat je kunt aantonen dat je de informatie hebt meegegeven, maak dus een aantekening hiervan op de order. 

De  Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl  is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.