25/05/2020 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. De kwestie herroepingsrecht

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis. 

Welles nietes. De kwestie herroepingsrecht

De klacht 

In deze tijden denken veel ondernemers na over alternatieve manieren om advies te geven. Ze staan er niet bij stil dat er dan ook een andere consumentenwetgeving van toepassing is. Onderstaand geschil laat zien hoe fout kan gaan. 

Een klant koopt een zorgbed, maar is daar niet tevreden over. Na wat heen en weer gesteggel over een oplossing meldt de klant dat ze de koop wil ontbinden. De koop is namelijk bij haar thuis gesloten en daar is zij niet gewezen op het herroepingsrecht. Dit geldt bij een zogenaamde ‘buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst’.  

Welles nietes 

Moet de ondernemer het bed terugnemen en de koopsom terugbetalen? Wat denk jij: ja of nee? 

De feiten 

  • De Geschillencommissie hoort beide partijen en zet de feiten op een rij. 
  • De consument zegt dat de koop bij haar thuis is gesloten. De ondernemer zegt dat er thuis is geadviseerd, maar dat de koop daarna in de winkel is gesloten. 
  • De koopovereenkomst vermeldt datum, tijdstip en handtekening van de klant. Het tijdstip blijkt ook het tijdstip van de afspraak bij de klant thuis. De ondernemer blijft volhouden dat de ondertekening pas later is geschied. 
  • Er is bovendien sprake van maatwerk, zegt de ondernemer. 
  • De klant heeft al enige tijd gebruik gemaakt van het bed, er is dus sprake van waardevermindering. 

De uitspraak 

Het oordeel is aan de geschillencommissie: had de ondernemer de klant moeten informeren over de bedenktijd? En geldt die niet bij maatwerk en is daar eigenlijk wel sprake van? En als de ondernemer een artikel moet terugnemen, mag hij dan een gebruiksvergoeding inhouden? 

Veel vragen, maar ze pakken allemaal negatief uit voor de ondernemer. Hij kan niet aantonen dat de handtekening in de winkel is gezet. Er is geen sprake van maatwerk, maar van een configuratie van standaardonderdelen. Bij maatwerk is trouwens de wetgeving nog steeds van toepassing, wel kan de ondernemer in dat geval het herroepingsrecht uitsluiten. Dat is bij dit geschil echter allemaal niet gebeurd. Omdat de ondernemer deze informatieverplichtingen niet is nagekomen, mag hij ook geen waardevermindering aftrekken van de terug te betalen koopsom.  

Tips en weetjes 

Als je voor advies bij de consument thuis bent geweest en je wilt niet dat deze speciale consumentenrechten (identiek aan kopen op afstand) van toepassing is, zorg dan dat je kunt aantonen dat de koop niet op dat moment bij de klant thuis tot stand komt. Stuur bijvoorbeeld later per e-mail een offerte en vraag om de opdracht. Dan is deze wetgeving niet van toepassing! 

Wil je toch de overeenkomst bij de klant thuis sluiten? Houd je dan aan de verplichtingen die daarbij horen, zoals het herroepingsrecht. 

Bedenk dat van maatwerk niet zo snel sprake is. Ook ‘speciaal besteld voor de klant’ is geen maatwerk. Het kan dus verstandig zijn om maar een beperkt assortiment op deze manier te verkopen, zodat de producten die retour komen niet té specifiek voor deze klant zijn en winkeldochters worden.  

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.