24/06/2020 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Keukenklachten

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis. 

Welles nietes. Keukenklachten

De klacht 

Een consument meldt zich met een indrukwekkende lijst met klachten over een geleverde keuken. Er mankeert van alles aan. Zo ligt de spoelbak los op het werkblad, er is een te lage plint op het werkblad geleverd (en ook nog eens het verkeerde type) en de kraan is niet die is besteld.  

Welles nietes

Moet de ondernemer de klachten oplossen? Wat denk jij: ja of nee? 

De feiten 

De Geschillencommissie hoort beide partijen en zet de feiten op een rij. 

  • De ondernemer geeft aan dat hij – overigens met de beste bedoelingen- inderdaad een andere, duurdere kraan heeft geleverd, die beter bij de spoelbak past. Hij wil uiteraard ook de bestelde kraan leveren. 
  • De ondernemer heeft uitgelegd dat bij het sluiten van de koop over het hoofd is gezien dat er een stopcontact op de wand achter het werkblad zou komen. Het leveren van een lagere spatrand is dan de beste oplossing.  
  • De deskundige bevestigt dat het juiste type werkblad is geleverd, maar dat er altijd nuanceverschillen in kunnen zitten, hetgeen ook op de staal is aangegeven. 
  • Punt is: de ondernemer wordt steeds weggestuurd bij de consument, anders was alles al lang opgelost.  

De uitspraak 

Het antwoord op de vraag of de ondernemer een en ander moet oplossen is natuurlijk: ja. Echter, in dit geval is de klacht niet gegrond. De ondernemer had immers al lang aangeboden en geprobeerd om de klachten te verhelpen. Maar als de consument dit steeds verhindert, dan ligt het aan de consument dat deze terechte klachten niet zijn opgelost.  

Tips en weetjes 

  • Het komt vaker voor dat ondernemers gegijzeld worden door een consument die het verhelpen van gegronde klachten koppelt aan andere, onredelijke eisen.  
  • Het komt dan neer op bewijs: zorg altijd dat je kunt aantonen dat het niet aan jou ligt dat de klachten niet zijn verholpen. Een goede email of brief is dan een belangrijk bewijsstuk. Dus klim in de pen bij dit soort consumenten. Liever nog: bellen is prima maar maak er een gewoonte van om afspraken per email te bevestigen, dan kan er later geen discussie ontstaan over wat precies is afgesproken en wanneer. Dat scheelt faalkosten én honderden euro’s behandelingskosten in een procedure! 

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.