31/03/2022 | Leestijd 2 minuten

6 veelgestelde vragen over contracten en opzeggen. Dit staat in de cao Retail Non-Food

In de cao Retail Non-Food staan alle afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, overwerk, je contract, rooster en werktijden. Wat staat erin over contracten verlengen, opzeggen of tijdelijke contracten? We zetten de 6 meest gestelde vragen op een rij.

 

6 veelgestelde vragen over contracten en opzeggen. Dit staat in de cao Retail Non-Food

Zes veelgestelde vragen over contracten en opzeggen volgens de cao Retail Non Food

 

1. Hoeveel tijdelijke contracten kan mijn werkgever mij geven?

Je werkgever mag 3 keer een tijdelijke contract aanbieden binnen 3 jaar.

2. Wat gebeurt er als mijn contract stilzwijgend wordt verlengd?

Een stilzwijgende verlenging houdt in dat het contract dat je had met dezelfde voorwaarden wordt verleng, dus met dezelfde duur en hetzelfde salaris. Het is dus niet zo dat als er niets wordt gedaan of als je geen tweede of derde contact tekent, je een contract hebt voor onbepaalde tijd. Dit is het geval als er een vierde tijdelijk contract wordt gegeven of de duur meer dan 36 maanden is.

3. Vanaf welk moment begint de opzegtermijn?

Je zegt het dienstverband altijd op tegen het einde van de maand. Voorbeeld: je zegt het dienstverband op 5 maart op, dan eindigt het dienstverband op 30 april.

4. Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

  1. Als er na het aflopen van het derde opvolgende tijdelijke contract wordt gewerkt;
  2. Of als je langer dan 3 jaar aansluitend in dienst bent.

5. Heb ik recht op verlof voor het solliciteren bij een andere werkgever?

In het geval je arbeidsovereenkomst eindigt doordat je werkgever opzegt, dan krijg je vrij gedurende een redelijke termijn om te solliciteren en het mondeling toelichten hiervan.

6. Wat is mijn opzegtermijn bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Er geldt een wettelijke opzegtermijn voor een werknemer van 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Soms kan het voorkomen dat er in je arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn is afgesproken. Een langere periode is alleen toegestaan als je werkgever tenminste de dubbelde opzegtermijn in acht neemt. Bovendien mag de opzegtermijn nooit langer zijn dan 6 maanden.

Meer weten?

In de cao Retail Non-Food staan alle afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, overwerk, je contract, rooster en werktijden. Ze gelden voor alle medewerkers die werken in retail mode, schoenen, sport, wonen, in een tuincentrum, bij een juwelier of parfumerie. Heb je vragen over onderwerpen die in de cao staan afgesproken? Kijk dan bij de veelgestelde cao vragen.

Meer info