12/06/2018 | Leestijd 4 minuten

Werken op je vrije dag?

Ben je niet ingeroosterd, dan heb je vrij. Open deurtje misschien, maar in cao-taal noemen we dat een roostervrije dag. En als je het niet hebt geregeld, dan kan dat per rooster steeds een andere dag zijn. Maar wist je dat zo’n roostervrije dag ook een ‘niet-inroosterbare dag’ kan zijn? Een vaste vrije dag.

Werken op je vrije dag?

Volgens de regeling in de cao Fashion, Sport & Lifestyle heb je recht op 1 of 2 dagen waarop je werkgever je niet mág inroosteren. Hoeveel niet-roosterbare dagen hangt af van het aantal uren dat je volgens je contract werkt.

  • Werk je meer dan 20 uur per week dan mag je maximaal één dag per week aanwijzen waarop je niet ingeroosterd wilt worden;
  • Werk je 20 uur of minder per week dan mag je maximaal twee dagen in de week aanwijzen.

Je kunt kiezen uit de doordeweekse, volledige dagen. De zaterdag en zondag kun je niet aanwijzen als niet-inroosterbare dagen. Je kunt de niet-inroosterbare dagen ook niet opsplitsen in vier halve dagen, of voor specifieke tijdstippen laten gelden (bijvoorbeeld de uren op maandag en donderdag tussen 8.00 en 12.00). Als je zoiets zou willen regelen, dan kun je dit altijd met je werkgever bespreken, maar dat hoeft hij of zij niet goed te vinden. Dat zijn dan individuele afspraken die je hebt met je werkgever over je werktijden. Oproepkrachten vallen buiten deze regeling. 

Wil jij ook een niet-inroosterbare dag? Zo pak je het aan!

Stuur twee maanden voordat je gebruik wilt gaan maken van de regeling een mailtje of een briefje naar je werkgever met daarin welke dag(en) jouw ‘niet-inroosterbare dag(en)’ zijn. Nieuwe medewerkers kunnen hun dagen al doorgeven voordat ze in dienst komen. AVV heeft voorbeeldbrieven die je kan gebruiken:

  1. Als je een contract van 20 of minder dan 20 uur hebt;
  2. Als je een contract van meer dan 20 uur hebt.

Je werkgever kan je verzoek niet weigeren, tenzij er ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ zijn. Bijvoorbeeld, als iedereen dezelfde niet-inroosterbare dag kiest, dan kan de winkel niet open. Je werkgever mag dan je verzoek weigeren, maar moet wel aantonen dat er inderdaad een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is. In dit voorbeeld: dan kan de winkel echt niet open.

Je werkgever moet zo snel mogelijk een antwoord geven op jouw verzoek. Dit mag niet later zijn dan één maand voor de gewenste ingangsdatum van je verzoek. Als je werkgever later of helemaal niet reageert, dan mag je er van uit gaan dat je werkgever instemt met je verzoek.

Hoef je dan nooit meer te werken op zo’n dag?

Wanneer je niet-inroosterbare dagen zijn afgesproken, dan werk je niet op deze dagen. Het staat je werkgever vrij om te vragen of je wilt werken op zo’n dag (vragen mag altijd). Maar je hoeft daar niet aan mee te werken. De regeling in de cao is opgezet zoals de regeling voor het opnemen van ouderschapsverlof. Ook bij die regeling spreek je vóóraf schriftelijk af om welke dagen het gaat en kan een werkgever daar niet zomaar van afwijken. Doordat je twee maanden voor ingangsdatum de dagen aanvraagt, krijgt je werkgever voldoende tijd om na te denken over je verzoek. En dan is er een duidelijke afspraak die staat.

Meer vrijheid en zelf bepalen

Waarom hebben we dit geregeld? Mensen in de retail combineren steeds vaker twee banen, of hebben moeite met het combineren van werk en privé (gezin, mantelzorg). Als je voor je werkgever zeven dagen in de week beschikbaar moet zijn, dan kun je nooit een tweede baan erbij nemen als je meer wilt werken om in je inkomen te voorzien. De regeling over niet-inroosterbare dagen in de cao geeft je de mogelijkheid om 1 of 2 dagen voor jezelf te houden. Je kunt zelf bepalen wat je op die dagen doet.

Heb je hulp nodig? Mail of bel met AVV.