01/10/2018 | Leestijd 3 minuten

Ik moet ineens op een andere locatie werken. Kan dat zomaar?

In de ideale situatie verrast je werkgever je niet zomaar met een rooster waarin staat dat je op een andere locatie moet werken. Ook al staat er in je arbeidsovereenkomst dat je flexibel kunt worden ingezet op verschillende locaties. Je werkgever overlegt met jou en houdt rekening met wat redelijk is in jouw situatie.

Ik moet ineens op een andere locatie werken. Kan dat zomaar?

Een voorbeeld: moet je een uur verder reizen naar een andere vestiging en heb je kleine kinderen? Kunnen de kinderen daardoor niet naar school? Overleg in zo’n geval met je werkgever. Kan een collega gaan? Kun je later beginnen? Is het misschien eenmalig wel te regelen? Kunnen je werkgever en jij de tijd ‘delen’: de helft van je reistijd wordt werktijd?

Beide partijen moeten hierin meedenken. Dit is ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed werknemerschap’. Overleggen is noodzakelijk bij een overplaatsing, want iedereen is anders. En wat voor jou wel mogelijk is, is voor je collega misschien helemaal niet te doen en andersom.

(On)redelijk

Soms zijn er situaties die niet meer redelijk zijn om van je te vragen. Stel dat in bovenstaand voorbeeld je werkgever zegt: “Ik heb daar geen boodschap aan. Je gaat maar gewoon werken!” Dan is dat geen ‘goed werkgeverschap’. Geef in dat geval aan dat dit voor jou een onredelijk verzoek is waar je niet aan mee kunt werken. Dat betekent dat je samen je best moet doen om een oplossing te vinden.

(Tijdelijke) overplaatsing

Wat nu als je al meerdere jaren werkt op een vaste locatie en opeens wordt overgeplaatst? Ook al staat in je arbeidsovereenkomst dat je flexibel kunt worden ingezet op verschillende locaties, het ‘goed werkgeverschap’ kijkt naar de feiten. Heb je al jaren een vaste werkplek dan heb jij je dagelijkse leven daarop ingericht. En daardoor is die vaste werkplek een deel geworden van de afspraken over hoe je werkt. Zelfs al staat er iets anders in je arbeidsovereenkomst. Een werkgever mag je niet zomaar overplaatsen, al zul je er bij een tijdelijke overplaatsing sneller gehoor aan moeten geven. Dit kan alleen als er een redelijk belang is bij de locatiewisseling. Je werkgever moet dus een goede reden hebben voor de overplaatsing. Én hij moet daarover met jou overleggen.

Oplossingen

Nog een voorbeeld: stel dat je werkgever je vraagt om voor een collega met dezelfde functie in te vallen op een andere locatie, omdat deze langdurig ziek is geworden. Dan zou dit een goede reden kunnen zijn. Maar het is wel afhankelijk van of je werkgever dit aan had kunnen zien komen, hoe groot het bedrijf is, of welke andere oplossingen er nog zijn. Is de overplaatsing tijdelijk, dan kan het redelijk zijn in jouw geval om hieraan gehoor te geven.

Is die goede reden er, dan mag je werkgever dit van je vragen. Vraag je je af of een verzoek van je werkgever wel kan, kaart het aan bij de HR afdeling van jouw bedrijf, als die er is. Je kunt ook contact opnemen met AVV. Wij kunnen met je meedenken.