16/11/2016 | Leestijd 2 minuten

Hoe zit het met roosters, vrije dagen en werken op zondag?

Bij het opstellen van het werkrooster wordt verwacht dat de werkgever zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de medewerker, tenzij dit niet van de werkgever verwacht kan worden door zwaarwegende bedrijfsbelangen. Denk hierbij ook aan dat meerdere collega’s dezelfde dagen aanvragen als niet inroosterbaar. Je dient je werkgever zoveel mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang, zorgtaken of verzorging van zieken, zodat jouw werkgever hier in de planning zoveel als mogelijk rekening mee houdt. 

Hoe zit het met roosters, vrije dagen en werken op zondag?

Mag mijn werkgever mijn vastgestelde rooster wijzigen, zonder met mij te hebben overlegd?

Nee, jouw werkgever mag pas na overleg met jou (de werknemer) het rooster wijzigen. Wel kunnen er omstandigheden zijn waarin een werkgever een beroep kan doen op de flexibiliteit van de medewerker. Goed werknemerschap vereist dan ook dat je wel je best doet om in te stemmen met het uitzonderlijk verzoek van je werkgever.

Vijfdaagse werkweek

Een werkgever mag je niet verplichten op meer dan vijf dagen per week te werken.

Mag mijn werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Ja, voorwaarde is wel dat de verplichte vrije dagen staan opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze verplichte vrije dagen worden in principe van je vakantiedagensaldo afgetrokken. In de cao Wonen staat dat de werkgever in overleg met de OR voor de onderneming maximaal drie weken per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen mag aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk. Werk je bij een vloerenlegbedrijf dan mag je werkgever je verplichten om tussen Kerst en Oud & Nieuw vrij te nemen, als er door de sluiting van bouwnijverheids- bedrijven niet gewerkt kan worden.

Kan mijn werkgever mij vragen op mijn roostervrije dag te komen werken?

In principe kan jouw werkgever je niet verplichten om te werken op een roostervrije dag. Vragen mag uiteraard wel.

Hoe zit het met werken op zondag?

De arbeidstijdenwet stelt dat je als werknemer niet verplicht kan worden om op zondag te komen werken. Heb je echter contractueel afgesproken dat de zondag je werkdag is, dan kun je niet weigeren om op zondag te werken.