18/07/2022 | Leestijd 3 minuten

Werken in de hitte? Lees deze regels en tips…

Een tropische tijd! Het kan vandaag 35 graden worden en morgen (dinsdag) maar liefst 39(!) graden. Best pittig, als je dan moet werken. Niet voor niets is het Nationale Hitteplan nu van kracht. Hoe kunnen we het voor onszelf zo aangenaam mogelijk maken? En zijn er eigenlijk richtlijnen voor een maximale temperatuur waar je nog bij kunt werken?

Werken in de hitte? Lees deze regels en tips…

Tot hoeveel graden mag je blijven werken?

Warmte hangt niet alleen af van temperatuur, maar ook van de mate van luchtvochtigheid. Ook de mate van inspanning is bepalend. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels van het Rijk om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht.

Als je een zittend beroep doet, zal je het minder snel warm krijgen dan iemand die fysiek bezig is. Daarom zijn hier ook andere regels aan verbonden.

Boven de 26˚C

Er bestaan richtlijnen voor een ideaal binnenklimaat voor kantoren en werklokalen:

 • in de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
 • als de temperatuur boven 26˚C komt, moet er worden nagedacht over maatregelen
 • voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
 • voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
 • voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden. Zie Arboportaal

Tips om te werken in de hitte

 • Drink voldoende water. Door de warmte verlies je vocht en daardoor energie
 • Drink bij voorkeur lauwwarme thee, want door koud water stijgt je lichaamstemperatuur juist
 • Probeer zwaar werk – zoals tillen – zoveel mogelijk uit te stellen
 • Neem vaker pauze
 • Zet apparaten die veel warmte produceren uit, zoals printers en stoomapparaten
 • Draag luchtige kleding
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek
 • Werk zo veel mogelijk in de schaduw. Als je naar buiten gaat, vergeet dan niet om je elke twee uur in te smeren met zonnebrandcrème
 • Houd jezelf en je collega’s in de gaten, en herinner elkaar bijvoorbeeld om voldoende water te drinken
 • Overleg op werk of er misschien een tropenrooster mogelijk is. Begin bijvoorbeeld eerder, of ruil werk- en parttime dagen om.

Wat kan jouw werkgever doen?

Jouw werkgever is natuurlijk verplicht om jou een veilige en gezonde werkomgeving aan te bieden. Jouw leidinggevende mag jou laten werken, mits hij of zij:

 • Nagaat of al het werk wat jij doet wel noodzakelijk is
 • De duur van jouw werkzaamheden waar mogelijk verkort.
 • Jou regelmatig op een koelere werkplek aan het werk zet.
 • Aangename omstandigheden creëert, zoals een koel drankje.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stelt.

Nationale Hitteplan

Leer hier de tips uit het Nationale Hitteplan wat je kunt doen bij hitte.

Meer weten?

Verschillende branches in de retail non-food hebben een eigen arbocatalogus met afspraken over veilig en verantwoord werken. Hier vind je de arbo-afspraken en tips voor werkgevers en werknemers.

Meer info