21/08/2022 | Leestijd 3 minuten

Pesten op het werk? Dit kunnen de gevolgen zijn…

Pesten is geen grapje. Dat blijkt maar weer… Ruim 60 procent van de slachtoffers van pesterijen geeft aan er emotionele schade aan over te houden. Dat bewijst het CBS met een enquête onder 173.000 respondenten van vijftien jaar en ouder. Ook op het werk komt pesten voor. Wat kun je doen als het jou overkomt?

Pesten op het werk? Dit kunnen de gevolgen zijn…

Om wie gaat het?

Vrouwen lijken in grotere mate langdurige emotionele klachten te ondervinden van pesten dan mannen. Volgens het CBS zijn mensen die op hetzelfde geslacht vallen bovendien vaker het object van pestgedrag dan hetero’s. Ook de digitale wereld speelt een rol. Slachtoffers die zowel in de ‘echte’ wereld zijn gepest als op het internet, hebben een grotere kans om opgezadeld te worden met psychische klachten dan mensen die bijvoorbeeld alleen online zijn lastiggevallen.

Leeftijd

Het schoolplein is nog altijd de meest voorkomende locatie waar pesten voorkomt. Maar ook op oudere leeftijd vinden het sarrende gedrag plaats. De respondenten die ouder waren dan 65 gaven aan dat er meestal een buurtgenoot de ‘dader’ is. Ook op het werk komt pesten voor, met alle gevolgen vandien.

Wat zijn de gevolgen?

En pesten kan ronduit schadelijke gevolgen hebben, meldt het CBS. Slachtoffers van pesten zijn geneigd om andere mensen minder snel te vertrouwen. Meer dan een kwart van de gepeste mensen geeft nota bene toe er depressieve klachten aan over te hebben gehouden. Soms is er zelfs sprake van blijvend fysiek letsel. Verder kampt ongeveer twintig procent van de slachtoffers naar eigen zeggen met angst- en paniekaanvallen. Ook slaapproblemen behoren tot de veelgenoemde gevolgen van uit de hand gelopen plagerijen.

Tips tegen pesten

Pesten gebeurt ook op de werkvloer. Wat doe jij als je dit soort gedrag voor je ogen ziet gebeuren? Er zijn dingen die jij zelf kunt doen:

  • Vertel de pestkop dat je dit specifieke gedrag vervelend vindt en dat je dit niet accepteert
  • Vraag eens bij collega’s of zij ook te maken hebben gehad met ongewenst gedrag door dezelfde persoon, samen sta je sterker
  • Meld ongewenst gedrag altijd, bijvoorbeeld aan je leidinggevende. Durf je dit niet? Ga dan naar een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts
  • Zonodig kan de vertrouwenspersoon je helpen een klacht in te dienen
  • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn/haar gedrag; hoe meer collega’s dat doen, hoe groter de kans dat het stopt

Meer tips tegen pesten vind je hier.

Meer weten?

Verschillende branches in de retail non-food hebben een eigen arbocatalogus. Hier vind je de arbo-afspraken en tips voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook maatregelen om pesten tegen te gaan, zijn hier in opgenomen.

Meer info