25/01/2022 | Leestijd 3 minuten

Dit kun je doen bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Nederland was geschokt na het zien van de Boos-aflevering over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Maar ongewenst gedrag kan op elke werkvloer voorkomen. Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige omgeving. Ook als je in de detailhandel werkt.

Dit kun je doen bij ongewenst gedrag op de werkvloer

De verontwaardiging was groot toen de misstanden bij de The Voice of Holland werden onthuld. Maar grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen. Ook als je in de retail werkt kun je geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen. Denk dan aan agressie en geweld, discriminatie, pesten maar ook seksuele intimidatie. Klanten, leveranciers, bezoekers en passanten, maar ook collega’s en lei­dinggevenden kunnen ongewenst gedrag vertonen. 

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om werknemers hier tegen te beschermen. Dit kan onder meer door het opstellen van interne gedragsregels die iedereen kent, huisregels voor derden, een klachtenregeling en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.  Wordt een medewerker geconfronteerd met ongewenst gedrag dan moet de werkgever zorgen voor adequate opvang en nazorg.

Dit kun jij doen

Naast dat een werkgever voorlichting geeft over omgaan met ongewenst gedrag, zijn er ook dingen die je zelf kunt doen:

  • Het is misschien lastig, maar maak degene die ongewenst gedrag vertoont duidelijk dat je dat gedrag als zeer vervelend ervaart en niet accepteert;
  • Vraag eens bij collega’s of zij ook te maken hebben gehad met  ongewenst gedrag door dezelfde persoon, samen sta je sterker;
  • Melden vind je wellicht moeilijk, maar meld ongewenst gedrag altijd, bijvoorbeeld aan je leidinggevende. Je kunt dit ook doen bij een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts;
  • De vertrouwenspersoon kan je steunen en adviseren en zo nodig helpen bij het indienen van een klacht;
  • Heb je te maken met een collega die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door een collega, steun dan het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn/haar gedrag; hoe meer collega’s dat doen, hoe groter de kans dat het ongewenst gedrag stopt.

Tot slot: heb jij te maken gehad met– seksueel- grensoverschrijdend gedrag?  Het ligt nooit aan de slachtoffers, maar altijd aan de daders!
Wil je onafhankelijk en professioneel hulp? Je kunt gratis contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland

Meer weten?

Verschillende branches in de retail non-food hebben een eigen arbocatalogus. Hier vind je de arbo-afspraken en tips voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Meer info