13/12/2016 | Leestijd 4 minuten

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao wonen?

Op 1 juli 2018 is er een nieuwe cao in werking getreden: de cao Retail Non-Food. Dat heeft naast een nieuwe naam ook een aantal inhoudelijk wijzigingen opgeleverd. We zetten vijf belangrijke veranderingen voor je op een rij. Wil je de complete cao bekijken? Klik dan hier.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao wonen?

1. Loonsverhoging
Heb je het maximum van je nieuwe loonschaal nog niet bereikt, dan wordt tijdens de looptijd van de cao op 1 juli 2018, 1 januari 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020 je loon verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon per die data wordt verhoogd. Zoals het er nu naar uitziet zal dit al snel een loonsverhoging van ten minste 5% zijn in tweeëneenhalf jaar tijd.
Bij het bereiken van een ervaringsjaar ga je over naar het nieuwe, hogere loongebouw, dit vind je op werkindwinkel.nl.

2. Eenmalige uitkering
Ben je voor 1 februari 2019 in dienst getreden en verdien jij meer dan het maximum van je loonschaal? Dan ontvang je per 1 februari 2019 een eenmalige uitkering van 0,75% over de som van twaalf bruto maandsalarissen, exclusief vakantietoeslag van 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019. Ontvang je al een loonsverhoging in die periode dan heb je geen recht meer op deze eenmalige uitkering.  
Ben jij op 1 januari 2020 bovenschalig dan krijg je per die datum een eenmalige uitkering van 0,75% over de som van twaalf bruto maandsalarissen, exclusief vakantietoeslag van 1 januari t/m 31 december 2020, tenzij je al een loonsverhoging hebt ontvangen.

3. Persoonlijk ontwikkelbudget
Vanaf 1 januari 2020 ontvang je een ontwikkelbudget van € 150,- per jaar als je ten minste 16 uur per week werkt (uitgezonderd weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten e.d.) en je minimaal één jaar in dienst bent op 31 december van het voorafgaande jaar. Dit budget kun je besteden voor je eigen ontwikkeling en loopbaan.

Je werkgever zal het budget maandelijks voldoen bij een nog te bepalen uitvoerder. Wil je gebruik maken van dit persoonlijke ontwikkelbudget dan zal je daartoe een gebruikersovereenkomst met de uitvoerder sluiten, die zorg draagt voor de catalogus van de te kiezen cursussen/ opleidingen. Bij beëindiging van het dienstverband door de werkgever zal het individueel ontwikkelbudget worden verrekend met je eventuele transitievergoeding.

Bij het wisselen van baan behoud je het persoonlijke ontwikkelbudget. Na 5 jaar valt ongebruikt budget terug aan de werkgever.

4. Kopen en verkopen van vakantiedagen
Je krijgt de mogelijkheid om 4 extra vakantiedagen (bij parttime naar rato) per kalenderjaar te kopen of bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen.

Mochten de gekochte vakantiedagen door bijzondere omstandigheden toch niet zijn opgenomen, dan zullen deze worden uitbetaald tegen hetzelfde bedrag waarvoor deze zijn gekocht.

5. Recht op aanpassing arbeidsduur
Indien je 10 jaar verwijderd bent van jouw AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer hebt, kun je de seniorenregeling overeen komen met je werkgever. Als deze regeling is overeengekomen, gebeurt het volgende:

Jij werkt 80% van de initiële contracturen;
De werkgever betaalt 85% van het salaris dat jij verdiende;
De werkgever houdt op het salaris 100% werknemerspremie in en draagt 100% werknemers- en werkgeverspremie af aan het Bedrijfspensioenfonds;
De andere cao-bepalingen gelden naar rato.
Vragen?
Heb je een vraag, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Of stuur een bericht naar één van onderstaande vakbonden, zij helpen je graag verder.

• AVV - info@avv.nu

• CNV Vakmensen - info@cnvvakmensen.nl

• De Unie - info@unie.nl