04/01/2016 | Leestijd 4 minuten

CAO Wonen (download)

Werkgevers en werknemers in de woonbranche kunnen de inhoud van de CAO Wonen 2010 als richtlijn gebruiken. De inhoud hiervan is echter niet voor iedereen bindend.

CAO Wonen (download)

Let op: er is een nieuwe cao. De inhoud van deze pagina is under construction. Gebruik de cao-tool voor actuele informatie.​

De laatste cao wonen is alweer van 2010. Sinds 2010 is er geen nieuwe cao wonen meer afgesloten. Begin 2015 zag het er naar uit dat een nieuwe cao binnen handbereik was, maar de afspraken bleken financieel toch niet haalbaar.

Door de nawerking is hij nog wel van toepassing voor leden van INretail (voorheen CBW-MITEX) en voor bedrijven die er in hun arbeidscontracten naar verwijzen. Echter voor woonondernemingen die géén lid zijn van INretail is de CAO niet meer van toepassing.

Nieuwe cao wonen
Op dit moment zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao wonen in volle gang. Zodra er meer nieuws bekend is lees je dit op deze pagina. Er is echter wel een nieuwe loontabel 2016 voor bedrijven in de woonbranche vastgesteld.

Vragen over de cao wonen kunnen we helaas niet voor jullie beantwoorden. Neem daarvoor contact op met:

Werkgevers: INretail
Werknemers: gratis advies bij Wetswinkel, CNV Dienstenbond en FNV Juridisch Adviescentrum

Download hier de Cao wonen 2010.

Wijzigingen CAO Wonen 2010 t.o.v. CAO Wonen 2008/2009:

Werk op zondag (artikel 2-5): werken op zondag geschiedt op vrijwillige basis. De werkgever kan de werknemer op zondag alleen arbeid laten verrichten als deze daarmee instemt;
Bijzonder verlof bij bevalling partner (artikel 4-1 en 4-3): de medewerker heeft recht op doorbetaald bijzonder verlof tijdens de bevalling van zijn partner. Verder heeft hij na de bevalling recht op 2 dagen bijzonder verlof, op te nemen binnen 4 weken na de dag van de bevalling;
Ouderschapsverlof (artikel 4-2): de maximale omvang van het (onbetaald) ouderschapsverlof is uitgebreid van 13 naar 26 weken en kan verspreid worden over maximaal 12 maanden in plaats van 6 maanden.
Loonsverhogingen: Vanaf 1 januari 2010 zijn de minimumlonen aangepast. Een overzicht van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2010. Vanaf 1 juli 2010 zijn de minimumlonen aangepast. Een overzicht van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2010.
Maaltijdvergoeding: Per 1 januari 2010 is de maximale maaltijdvergoeding verhoogd tot € 8,84. Deze aanpassing betreft artikel 3-5 van de cao Wonen. ‘Als een werknemer vóór 13.00 uur begint met werken en na zessen twee uur of langer door moet gaan, heeft hij recht op een warme maaltijd. Als die in de onderneming niet te krijgen is, dan vergoedt de werkgever de gemaakte kosten tot maximaal € 8,84 bruto (per 1-1-2010).’ Het genoemde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Gereedschapvergoeding: Per 1 januari 2010 is de gereedschapsvergoeding verhoogd tot € 2,60. Deze aanpassing betreft artikel 3-5 van de cao Wonen. ‘Gereedschap: elektrische apparatuur/gereedschap wordt door de werkgever ter beschikking gesteld. Al het overige gereedschap wordt ook door de werkgever in bruikleen gegeven. Verstrekt de werkgever dat niet, dan ontvangt de werknemer voor dit overige gereedschap een vergoeding van € 2,60 per week voor de aanschaf en het onderhoud.”
Verhoging aanloopschalen schaal 2 en 3; In verband met de gestegen minimumlonen zijn de aanloopschalen in schaal 2 en 3 in de cao Wonen verhoogd.