26/10/2016 | Leestijd 3 minuten

Wat moet ik weten over functioneringsgesprekken?

Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen een medewerker en de werkgever. Samen kijk je naar het heden, maar voornamelijk naar de toekomst. Jouw leidinggevende bespreekt hoe jij de taken in de functieomschrijving uitvoert. Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden?

Wat moet ik weten over functioneringsgesprekken?

Houdt jouw werkgever functioneringsgesprekken? Grijp dit moment dan aan om te bespreken wat jouw bezighoudt: zaken als je werk, de arbeidsomstandigheden, de doorgroeimogelijkheden en de beloning, eigenlijk alles wat jouw dwars zit of waar je meer over wilt weten. Je wordt er alleen maar beter van.

Een functioneringsgesprek is daarbij geen vrijblijvend praatje. Een goed functioneringsgesprek leidt tot duidelijke afspraken en conclusies. Beide werkgever en medewerker moeten zich dan ook goed op het gesprek voorbereiden.

Een functioneringsgesprek is tweerichtingsverkeer

Het gesprek is tweerichtingsverkeer. Er wordt gesproken over het functioneren van de medewerker in de werksituatie, maar ook over het functioneren van de onderneming. Daarbij komt ook het functioneren van de leidinggevende/werkgever aan de orde. Door informatie uit te wisselen, zoeken medewerker en leidinggevende naar oplossingen voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen. De inbreng van de medewerker is daarbij groter dan de inbreng van de leidinggevende.

Een functioneringsgesprek heeft geen gevolgen voor salaris of rechtspositie

Een functioneringsgesprek mag geen gevolgen hebben voor het salaris of de rechtspositie van een medewerker. Als medewerker moet jij je mening kunnen geven zonder dat dit gevolgen heeft voor jouw positie binnen de onderneming.

Een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek.

  • Een functioneringsgesprek kan meerdere malen per jaar plaatsvinden. Op verzoek van de leidinggevende maar ook op verzoek van de medewerker. Een beoordelingsgesprek vindt éénmaal per jaar plaats, na afloop van een te beoordelen periode.
  • In een functioneringsgesprek wordt dus gekeken naar de afgelopen periode, de actuele situatie en de toekomst, waarbij in een beoordelingsgesprek alleen wordt gekeken naar de afgelopen periode.
  • Een functioneringsgesprek kan ‘onderwerp-gestuurd’ zijn, waarbij in een beoordelingsgesprek alle aspecten van het functioneren in de afgelopen periode behandeld worden.
  • Een functioneringsgesprek is ‘open’ ten aanzien van de beoordeling – de leidinggevende kan zijn of haar oordeel bijstellen als er bijvoorbeeld informatie ter tafel is gekomen die tevoren niet bekend was. Een beoordelingsgesprek is ‘gesloten’ ten aanzien van de beoordeling. De leidinggevende heeft het oordeel reeds vastgesteld en deelt dat mede aan de medewerker. 
  • Een functioneringsgesprek is gericht op het tijdig bijsturen. De beoordelingsperiode is nog bezig en de medewerker kan zaken nog ten positieve keren. Het beoordelingsgesprek is definitief en kan salarisconsequenties hebben, dit in tegenstelling tot het functioneringsgesprek.