03/04/2018 | Leestijd 2 minuten

Wat als je werkgever je werktijden wil veranderen?

In je arbeidscontract kunnen je vaste werktijden worden vastgelegd. Het kan ook zijn dat er geen vaste werktijden zijn vastgelegd in je contract, maar dat je altijd op vaste tijden werkt. Wat als je werkgever je werktijden wil veranderen en dit jou niet goed uitkomt?

Wat als je werkgever je werktijden wil veranderen?

In goed overleg

Je werkgever kan je vaste werktijden niet zomaar wijzigen. In overleg met elkaar kunnen de werktijden natuurlijk altijd gewijzigd worden. Echter als je werkgever je werktijden wil veranderen vanwege gewijzigde omstandigheden, terwijl jij het hier niet mee eens bent, kan dit een lastige situatie opleveren. Je werkgever kan bepaalde belangen hebben bij het verruimen of veranderen van de openingstijden. Aan de andere kan het zo zijn, dat jij ook redenen hebt om op je vaste werktijden te blijven werken. Er kan in zo’n situatie sprake zijn van tegenstrijdige belangen.

Wijzigingsbeding

In de huidige cao Fashion, Sport en Lifestyle zijn geen afspraken gemaakt over het wijzigen van werktijden. Is in je arbeidscontact een zogenaamd wijzigingsbeding opgenomen, dan betekent dit dat je werkgever de werktijden mag wijzigen als er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang. Dit kan aan de orde zijn wanneer er zwaarwegende  bedrijfseconomische, technische of organisatorische redenen zijn, die een wijziging van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Maar ook zonder wijzigingsbeding mag de werkgever onder bepaalde omstandigheden je werktijden wijzigen.

Belangenafweging

Je kunt een redelijk voorstel van je werkgever om je werktijden te wijzigen weigeren als de wijziging in alle redelijkheid niet van je gevraagd kan worden. Om te bepalen of een voorstel van je werkgever redelijk is, moet een belangenafweging gemaakt worden. Dat betekent dat jouw belang wordt afgewogen tegen het belang van je werkgever. Hierbij worden alle omstandigheden meegewogen.

Wellicht kun je je werkgever ook een tegenvoorstel doen. Als je weet waarom je werkgever je werktijden wil veranderen kun je een oplossing aandragen die voor jullie beide haalbaar is. In gesprek gaan met elkaar is hierbij belangrijk. En als er eenmaal nieuwe afspraken zijn gemaakt, is het verstandig deze schriftelijk vast te leggen.