03/12/2018 | Leestijd 4 minuten

Vakantie- of verlofdagen; weet jij het verschil?

Het einde van het jaar nadert. Tijd om de balans op te maken, uit te vogelen hoeveel vakantiedagen je nog hebt en wat je daarmee kunt doen. Vakbond de Unie zet de cao-regels voor je op een rij.

Vakantie- of verlofdagen; weet jij het verschil?

Vakantie of verlof, hoe zit dat nu eigenlijk? Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel degelijk een verschil. En, dat verschil is niet onbelangrijk. 

  • Vakantie is een periode waarin jij betaald vrij bent. Deze vrije uren gaan van jouw vakantiesaldo af.
  • Verlof is betaald of onbetaald vrij in verband met een privégebeurtenis in jouw leven.

Iedereen die in loondienst werkt, heeft recht op vakantie en verlof. Werk je in de mode-, schoenen- of sportbranche, dan heb je volgens de cao Retail Non-food recht op 182,4 vrije uren per jaar; gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur ofwel een werkdag van gemiddeld 7,6 uur. Werk je in de woonbranche, dan heb je recht op 185 vrije uren per jaar; gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 37 uur ofwel een werkdag van gemiddeld 7,4 uur. 
Ga naar de cao-tool en kijk waar jij exact recht op hebt. Als je maar een deel van het jaar hebt gewerkt en/of parttime werkt, dan heb je naar verhouding recht op een evenredig deel. 

Opnemen

Lukt het je niet om al je vakantiedagen in één jaar op te maken, dan kun je ze meenemen naar het volgende jaar. Jouw vakantiedagen moet je wel binnen de eerste zes maanden van dat nieuwe vakantiejaar opnemen. Tenzij je met werkgever anders afspreekt. Let op: een werkgever mag alleen afwijken van de vervaltermijn van zes maanden als het in jouw voordeel is.  
Ook tijdens ziekte, zwangerschaps- of bevallingsverlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Bij beëindiging van je dienstverband spreek je samen met je werkgever af of je jouw vakantiedagen wilt laten uitbetalen of dat je ze opneemt voordat je uit dienst gaat. 

Verlof

In tegenstelling tot vakantiedagen/uren is verlof niet altijd betaald. In de cao Retail-Non Food is geregeld in welke gevallen je recht hebt op betaald of onbetaald verlof. Verlof, ook wel buitengewoon of bijzonder verlof genoemd, is er in veel soorten en maten. In alle gevallen heeft verlof te maken met privégebeurtenissen; je krijgt verlof van je werkgever in bijzondere omstandigheden. Iedere vorm heeft eigen voorwaarden en regels. Ook geldt dat je deze alleen krijgt als de situatie op jou van toepassing is. Denk aan een medische reden, trouwen, ouderschapsverlof, partnerverlof, verhuizen of overlijden van een familielid. Het stelt jou in staat deze specifieke gebeurtenissen in je leven bij te wonen of daar tijd voor vrij te kunnen maken.

In Artikel 9 van de cao Retail Non-food staat in welke situaties en onder welke voorwaarden je recht hebt op betaald buitengewoon verlof.


Vragen?

Ben jij benieuwd welke regelingen gelden voor jou? Check de cao-tool of je eigen arbeidsovereenkomst. Kom je er niet uit, neem gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken via 0345-851963 of info@unie.nl.