13/04/2022 | Leestijd 3 minuten

Trouwen, geboorte of een begrafenis? 6 veelgestelde vragen over verlof voor speciale gebeurtenissen. Dit staat in de cao Retail Non-Food

Door corona zijn veel trouwerijen uitgesteld, maar nu barst het bruiloftseizoen dan eindelijk echt los! En, de babyboom laat ook niet lang meer op zich wachten. Hoe zit het met vrije dagen voor dit soort bijzondere momenten? Krijg je vrij als je gaat trouwen? Of voor een begrafenis? Of als je gaat verhuizen? In de cao Retail Non Food staan alle afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, overwerk, je contract, rooster en werktijden. Ze gelden voor alle medewerkers die werken in retail mode, schoenen, sport, wonen, in een tuincentrum, bij een juwelier of parfumerie. Dit keer 6 vragen over verlof bij speciale gebeurtenissen.

Trouwen, geboorte of een begrafenis? 6 veelgestelde vragen over verlof voor speciale gebeurtenissen. Dit staat in de cao Retail Non-Food

1. Heb ik recht op doorbetaling van loon voor het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis?

Als een bijzondere gebeurtenis wordt aangemerkt als buitengewoon verlof, kan het in een aantal gevallen zo zijn dat je recht hebt op loondoorbetaling van je loon. Voorwaarde is wel dat je die bijzondere gebeurtenis bijwoont. Dit is het geval bij een huwelijk, overlijden, dienstjubileum, verhuizing en sollicitatie. Hoe lang je recht hebt op loondoorbetaling en onder welke voorwaarden is opgenomen in artikel 9 van de cao Retail Non Food.

2. Heb ik recht op een vrije dag voor het vieren van een jubileum van een huwelijk?

Ja, bij het vieren van je eigen 25, -40, -50, en 60-jarig huwelijksfeest en die van je ouders en schoonouders heb je recht op een vrije dag. Dat geldt voor de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.

3. Heb ik recht op een vrije dag voor het bijwonen van een huwelijk?

Ja, voor het bijwonen van het huwelijk van een kind (ook die van stief- en pleegkinderen), broers en zusters of (schoon)ouders heb je recht op verlof op de dag van het huwelijk.

4. Heb ik recht op buitengewoon verlof bij ondertrouw?

In de cao Retail Non-Food is hier geen regeling over opgenomen.

5. Heb ik recht op een vrije dag voor mijn huwelijk en voor het aangaan van mijn geregistreerd partnerschap?

Ja, je kunt vrij krijgen op de dag van het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap en op de dag ervoor of erna.

6. Hoe lang heb ik recht op verlof bij de geboorte van mijn kind?

Wanneer je partner is bevallen heb je recht op één werkweek betaald kraamverlof. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van vier werken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres van de moeder woont. Je moet wel tijdig aan je werkgever doorgeven wanneer je het kraamverlof wilt opnemen. Dit verlof mag niet geweigerd worden. De kraamverlofdagen mag je werkgever niet op het vakantietegoed inhouden.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op negen weken ouderschapsverlof. De ouders krijgen in deze periode 70 procent van hun dagloon vergoed. Ouders die voor 2 augustus een kind krijgen kunnen hier ook gebruik van maken. Dit geldt tot de eerste verjaardag van het kind.

Meer weten?

In de cao Retail Non-Food staan alle afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, overwerk, je contract, rooster en werktijden. Ze gelden voor alle medewerkers die werken in retail mode, schoenen, sport, wonen, in een tuincentrum, bij een juwelier of parfumerie. Heb je vragen over onderwerpen die in de cao staan afgesproken? Kijk dan bij de veelgestelde cao vragen.

Meer info