05/12/2017 | Leestijd 3 minuten

Nul-urencontract wil niet zeggen nul rechten

Een nul-urencontract wordt vaak gebruikt voor vakantiewerk of bijbaan. Heb je een nul-urencontract? Zorg dan dat je het volgende weet.

Nul-urencontract wil niet zeggen nul rechten

Elke oproep is voor minimaal drie uur
Elke keer dat je wordt opgeroepen om te komen werken, moet je minimaal drie uur uitbetaald krijgen. Ook al werk je die dag uiteindelijk minder dan drie uur. Dit geldt ook als je meerdere keren per dag opgeroepen wordt.

Je bent niet verplicht te komen als je werkgever je oproept
Je mag zelf weten of je een oproep accepteert. Als je regelmatig weigert, kan het natuurlijk wel zo zijn dat jouw werkgever je uiteindelijk niet meer zo vaak belt. Zodra je de oproep wel accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor die oproepperiode.

Als je ziek bent, krijg je gewoon loon
Word je ziek tijdens een oproepperiode? Dan moet jouw werkgever de nog ingeplande uren in die periode doorbetalen. Krijg je bijvoorbeeld maandelijks een rooster, dan zijn alle uren op dat rooster tijdens jouw ziekteperiode voor rekening van je werkgever. Ben je na de oproepperiode nog steeds ziek? Dan roostert jouw werkgever je waarschijnlijk voorlopig niet in en krijg je niet uitbetaald. Ook heb je dan geen recht op een ziektewetuitkering van het UWV.

Je bouwt wel degelijk vakantiedagen op
Jouw aantal vakantiedagen staat niet van tevoren vast, maar je bouwt ze wel degelijk op. Op hoeveel vakantie-uren je recht hebt, hangt af van hoeveel uur je daadwerkelijk werkt. Per jaar heb je recht op vier keer het aantal uren dat je (gemiddeld) per week werkt.

Met een nul-urencontract kun je niet zomaar ontslagen worden
Een nul-urencontract is weliswaar flexibel, maar niet vrijblijvend. Jouw werkgever moet zich bij jou aan dezelfde regels houden als bij werknemers met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Na 6 maanden krijg je meer rechten
Heb je na zes maanden nog steeds hetzelfde nul-urencontract, dan krijg je meer rechten. Je kunt dan een vast aantal uren claimen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de voorafgaande drie maanden. Die moet jouw werkgever je voortaan gewoon doorbetalen, ook als je wordt afgebeld of ziek wordt.

Bij regulier patroon heb je recht op een contract
Als je drie maanden op reguliere basis wordt ingezet door je werkgever (er dus een duidelijk patroon zichtbaar is), dan kun je een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid. Jouw werkgever is dan verplicht je een contract aan te bieden op basis van je inzet in de voorgaande periode. Dat houdt in dat hij je een vast (maand)loon moet gaan uitbetalen, ook als je niet inzetbaar bent door redenen waar jij niks aan kunt doen (ziek, geen werk, …)