30/06/2022 | Leestijd 3 minuten

Nieuwe cao Retail Non-Food vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2022 treedt de nieuwe cao Retail Non-Food in werking. Werkgeversorganisaties INretail, Tuinbranche Nederland, Bodepa, FGZ en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. De nieuwe cao geldt een half jaar, tot en met 31 december 2022. Medewerkers krijgen 4,36% meer loon en er is een thuiswerkvergoeding.

Nieuwe cao Retail Non-Food vanaf 1 juli

Aantrekkelijke branche

De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei. Daarom is gekozen voor een cao voor een half jaar, die snel in werking treedt. Tot 31 december 2022 kunnen onderwerpen voor de volgende cao worden voorbereid en uitgewerkt.

Salarisverhoging

De totale loonsverhoging voor medewerkers die vallen onder de cao Retail Non-Food is 4,36%. De verhoging is afgesproken voor de loontabellen en salarissen binnen het loongebouw. In de cao vind je per branche (wonen, mode, schoenen, sport, tuincentra, juweliers en parfumerieën) die nieuwe loontabellen en salarissen terug. Ben jij benieuwd wat deze cao voor jouw inkomen betekent? Gebruik dan de handige rekentool om hoogte van jouw nieuwe salaris te berekenen.  

Eenmalige uitkering

Werknemers die per 1 juli 2022 meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar niet meer dan € 4000,-, ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5% van 6 bruto maandsalarissen.

Verrekening eerder gegeven loonsverhogingen, provisie en bonussen

Loonsverhogingen die in het eerste half jaar al zijn gegeven vooruitlopend op een cao-verhoging mogen verrekend worden met de verhoging van 2,5%. De eenmalige uitkering mag verrekend worden met in 2022 gegeven loonsverhogingen, bonussen en provisies.

Andere belangrijke wijzigingen in de cao

  1. Avondwerk. De cao-partijen spraken af dat winkelmedewerkers niet verplicht kunnen worden tot werken op meer dan twee avonden per week, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december. Natuurlijk kunnen werkgever en medewerker hier onderling andere afspraken over maken.
  2. Gebroken diensten. Medewerkers krijgen het recht gebroken diensten te weigeren.
  3. Invullen openstaande vacatures. Bij vacatures krijgen parttime medewerkers die al in dienst zijn voorrang bij het invullen van de vrijgekomen uren.
  4. Thuiswerkvergoeding. Voor medewerkers die vanuit hun functie thuis kunnen en mogen werken, is een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag afgesproken.
  5. BHV-vergoeding. BHV-ers ontvangen per kalenderjaar een vergoeding van € 75,- bij het behalen of verlengen van hun certificaat.
  6. Onderzoek. Met het oog op een betere werk-privébalans komt er onderzoek rond de regeling in de cao over flexibel werken. 

 

Meer weten?

De cao Retail Non-Food geldt voor medewerkers in winkels in mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, parfumerieën en juweliers. Werk in de winkel heeft de meest gestelde vragen over cao Retail Non-Food op een rij gezet. Bijvoorbeeld over salaris, arbeidscontract, vergoedingen, feestdagen, verlof en toeslagen.

Meer info