08/04/2019 | Leestijd 2 minuten

Loon tijdens ziekte

Als je ziek bent, heeft werk even geen prioriteit. Zeker als het langer duurt dan het jaarlijkse griepje. Toch komt er veel op je af tijdens je (langdurige) afwezigheid. Hoe zit het bijvoorbeeld met je inkomen? Tijdens de eerste twee jaar ziekte heb je wettelijk recht op loondoorbetaling van een deel van je loon. Hoe groot dat deel is, staat vaak vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao. Zo ook in de cao Retail Non-Food. De duur van je ziekte bepaalt het loonpercentage dat je krijgt.

Loon tijdens ziekte

Het percentage brutoloon dat je krijgt doorbetaald per halfjaar ziekte

  • 1ste halfjaar (1 - 26 weken): 100 procent
  • 2de halfjaar (27 - 52 weken): 90 procent
  • 3de halfjaar (53 - 78 weken): 80 procent
  • 4de halfjaar (79 - 104 weken): 70 procent

Onder- en bovengrens

Voor de doorbetaling van je loon tijdens ziekte geldt overigens een wettelijk maximum en minimum. Het maximum is 70 procent van het zogenaamde maximummaandloon. 

Voor het wettelijke minimum tijdens je eerste ziektejaar geldt het minimumloon. Ben je bijvoorbeeld tussen de 27 en 52 weken ziek en is 90 procent van je brutoloon minder dan het minimumloon? Dan moet je werkgever dit verplicht aanvullen tot het niveau van het minimumloon. Tijdens je tweede ziektejaar geldt dit minimum niet meer. Komt je (gezins)inkomen daardoor onder het sociaal minimum uit? Dan kun je bij het UWV een toeslag aanvragen.

Meer of minder?

De cao Retail Non-Food is een minimum-cao. Dit betekent dat je werkgever mág afwijken van de regelingen die erin staan, maar alleen als dit in jouw voordeel is. Ben je bijvoorbeeld tussen de 27 en 52 weken ziek? Dan mag je werkgever je wel 95 procent van je loon geven, maar niet 85 procent: in de cao is namelijk 90 procent doorbetaling vastgelegd.

Meer informatie

Weten waar jij aan toe bent? Neem contact op met De Unie. Onze experts staan voor je klaar: voor een luisterend oor, extra paar ogen of steun in de rug. Ze helpen en adviseren je op het gebied van werk, zorg en inkomen. Check onze website of neem contact met ons op: 0345 851 851 of info@unie.nl.