29/06/2017 | Leestijd 2 minuten

De arbocatalogus en RI&E

Werkgevers moeten zich houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving. Dit kan aan de hand van de Arbocatalogus, waar technieken, manieren, normen en praktische handleidingen in staan waarmee je als medewerker veilig en gezond kunt werken. Nu ook extra belangrijk omdat de Arbowetgeving is uitgebreid.

De arbocatalogus en RI&E

Als werknemer heb je ook een rol als het gaat om veilig en gezond werken. Zo kun je input leveren over de risico’s die zich voordoen bij jouw werk en mogelijke oplossingen aandragen om daar op een praktische en verantwoorde manier mee om te gaan. Bij voorkeur werken werknemers en werkgevers immers actief samen om een veilige en gezonde werkplek te behouden of te creëren.

Wil jij alles weten over de arbocatalogus en de RI&E? Bekijk dan snel de video! 


Arbowet en Arbobesluit gaan in op 1 juli 2017

Maandag 19 juni 2017 is de officiële bekendmaking van de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Dat betekent dat de Arbowet en Arbobesluit ingaan op 1 juli 2017. Door de wijzigingen moet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeterd worden en preventie meer centraal staan in het arbobeleid.  

Nieuwe arboverplichtingen per 1 juli 2017

Door de gewijzigde Arbowet krijgen organisaties met ingang van 1 juli met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer: