18/04/2017 | Leestijd 4 minuten

De ins en outs van zorgverlof

Robin Spies is adviseur bij de ondernemersservice van brancheorganisatie INretail. Hij buigt zich voor Werk in de Winkel over veelgestelde vragen. 

De ins en outs van zorgverlof

Let op: er is een nieuwe cao. De inhoud van deze pagina is under construction. Gebruik de cao-tool voor actuele informatie.​

Als je te maken krijgt met zorgverlof is het handig om te weten wat er wel en niet kan. We zetten de spelregels voor je op een rij. 

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de verschillende vormen van verlof zijn opgedeeld in wettelijk verlof en bijzonder (ook wel buitengewoon) verlof. Wettelijk verlof is bij de wet geregeld. Bijzonder verlof is in je cao of arbeidsovereenkomst bepaald. Aan iedere vorm van verlof zijn uiteraard voorwaarden verbonden. De meest voorkomende wettelijke verlofvormen zijn kort- en langdurend zorgverlof, deze licht ik voor je uit. 

  1. Het kortdurend zorgverlof is bedoeld om je in staat te stellen voor een zieke naaste de zorg te geven die nodig is, zonder daarbij een al te grote inkomensachteruitgang te hoeven lijden.  

De wet geeft je per periode van 12 aaneengesloten maanden (hoeft geen kalenderjaar te zijn) recht op verlof voor maximaal 2 maal de arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, dan kan je per jaar 40 uur kortdurend zorgverlof opnemen.  Tijdens kortdurend zorgverlof krijg je minstens 70% (en tenminste het wettelijk minimum loon) van het salaris doorbetaald. Ook tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Je werkgever mag het verlof niet aftrekken van je vakantiedagen. 

  1. Het langdurend zorgverlof is bedoeld om zorg te verlenen aan je partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is.   

De wet geeft je per jaar recht op 12 weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt op langdurend zorgverlof. Het is mogelijk om in overleg met je werkgever je verlof te spreiden. Je kan dan bijvoorbeeld 6 weken voltijd verlof opnemen. Je ontvangt geen loon en bouwt geen vakantiedagen op over de uren die je als langdurend zorgverlof hebt opgenomen.  

Tip: Geef de inkomensachteruitgang door aan de belastingdienst voor toeslagen.  

Aanvragen van zorgverlof 
Je  vraagt zorgverlof schriftelijk aan bij jouw werkgever. Je doet dit voor kortdurend zorgverlof zo spoedig mogelijk en bij langdurend zorgverlof ten minste twee weken voor het verlof ingaat. In je aanvraag staat in ieder geval waarom je zorgverlof aanvraagt, hoe lang je verlof wilt opnemen, wanneer je wil dat het verlof ingaat en voor hoeveel uur je verlof opneemt. Je werkgever moet binnen een week over jouw verlofaanvraag beslissen.