22/04/2021 | Leestijd 4 minuten

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Het coronavirus heeft Nederland nog altijd in haar greep. Voor winkels betekent het vaak steeds weer improviseren en schakelen om aan de coronamaatregelen te voldoen. Dat heeft impact op iedereen die in de retail werkt. Vanwege deze uitzonderlijke situatie zijn sinds vorig jaar maart een aantal afspraken gemaakt over de toepassing cao Retail Non-Food tijdens de coronacrisis. Je leest ze hier.

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Coronamaatregelen kunnen van de ene dag op de andere veranderen. Kijk altijd voor het laatste coronanieuws en actuele maatregelen voor de detailhandel op de coronanieuwspagina van Werk in de winkel en op de site van de Rijksoverheid.

  1. Minuren bij einde dienstverband. In deze tijd is het niet mogelijk om jou meer te laten werken om je minuren in te halen. Zowel jij als je werkgever kunnen er niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, bij einde van het dienstverband vóór 1 juli 2021 fifty-fifty te verdelen.
  2. Vakantiedagen. Indien jouw vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd kan worden. In dat geval moet je in overleg treden met je leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn.)
    Tijdens de periode van verplichte winkelsluiting kan jouw werkgever in december 2020 twee collectieve vakantiedagen vaststellen, als hij dat niet al eerder in 2020 heeft gedaan. Ook in januari 2021 kan jouw werkgever twee collectieve dagen vaststellen (dat zijn dan die van 2021). Als er een OR of PVT in het bedrijf is, heeft deze instemmingsrecht. Als er geen OR of PVT in het bedrijf is, vindt vaststelling in overleg met de medewerkers plaats.
  3. Ouderschapsverlof. Medewerkers hebben geen recht op intrekken van reeds toegewezen  ouderschapsverlof.
  4. Inzetten personeel tijdens winkelsluiting. Jouw werkgever mag waar nodig jou en je collega’s in blijven zetten ondanks een winkelsluiting. Jij en je collega’s kunnen ook worden ingezet voor ander werk (bijvoorbeeld webcare of logistieke klussen). Ook kan aan medewerkers worden gevraagd op een andere locatie te werken. Dat geldt ook voor het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden. Jouw werkgever kan aan jou en je collega’s bijvoorbeeld vragen de winkel op te ruimen etc. Bij al deze zaken geldt dat het gaat om werkzaamheden en locaties die in redelijkheid van jou als medewerker mogen worden gevraagd.
  5. Werkroosters en wijziging werktijden. Ten aanzien van het opstellen van werkroosters accepteren cao-partijen dat in deze uitzonderlijke tijd soepeler zal worden omgaan met werkroosters, zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van jou als jouw werkgever kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van werktijden geldt de instemmingsplicht van de OR dan wel overleg met de personeelsvertegenwoordiging.
  6. Toepassing calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. Er is momenteel een groot gebrek aan kinderopvang. Bovendien is het lastig om een alternatief te regelen. Je krijgt daardoor de gelegenheid om dit op te lossen en krijgt hier maximaal 2 dagen calamiteitenverlof voor. Ten aanzien van zorgverlof wordt de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) gevolgd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de Ondernemingsraad.

Alsjij bij je werkgever aangeeft dat je hoort tot een ‘risicogroep’, dan zal aan de hand van de richtlijnen van de RIVM worden beoordeeld of dit zo is. RIVM heeft gedefinieerd wie tot de risicogroepen behoort. 

Als jij thuis moeten blijven als jouw gezinsleden koorts hebben, wordt je loon doorbetaald, .aangezien dit een overheidsmaatregel is.

 

 

Meer weten?

Wat betekent het coronavirus voor als je in een winkel werkt? We hebben de veelgestelde vragen over o.a. ziekmelden, verlof opnemen en minder werken op een rij gezet.

Meer info