08/08/2018 | Leestijd 3 minuten

Aangifte doen steeds minder populair bij winkeldiefstal

Winkeliers doen steeds minder aangifte van winkeldiefstal. Het aantal aangiften daalde in twee jaar tijd met 10 procent, terwijl de problemen rond winkeldiefstal onverminderd groot zijn. Detailhandel Nederland trekt die conclusie na bestudering van gegevens van het Openbaar Ministerie.​

Aangifte doen steeds minder populair bij winkeldiefstal

Winkeldiefstal is nog steeds een probleem

Uit de cijfers blijkt eveneens dat het aantal zaken van winkeldiefstal dat wel bij politie werd gemeld, maar waarvan geen aangifte werd gedaan, steeg van 12.455 in 2015 naar 12.499 in 2017. Deze laatste ontwikkeling toont aan dat alleen het aantal aangiftes afneemt, maar de problematiek van winkeldiefstal niet.

Aangifte doen kost te veel tijd

Detailhandel Nederland is geschrokken van de cijfers. “Uit eerdere peilingen onder onze achterban weten we dat het animo om aangifte te doen daalt en deze cijfers bevestigen dit beeld. Winkeldiefstal komt nog steeds veel voor, maar de aangifte wordt achterwege gelaten. Het kost veel tijd en de winkelier hoort vaak niets meer terug.”, aldus Bert van Steeg van Detailhandel Nederland.

Oproep om aangifteproces te verbeteren

Hij vervolgt: “Het aangifteproces kan en moet beter. We roepen de politie dan ook op om haar ambitie om het aangifteproces winkeldiefstal te vereenvoudigen en te verbeteren op zo kort mogelijke termijn waar te maken. De detailhandel staat in de startblokken om daarbij te helpen.”

Minder vrouwen in de fout

Een andere conclusie die getrokken kan worden uit de opgevraagde gegevens is dat steeds minder vrouwen worden aangehouden voor winkeldiefstal. Waar in 2015 nog 14.645 werden verdacht van winkeldiefstal is dat aantal in 2017 snel gedaald naar 12.617. Van Steeg: “Dit is een echte trendbreuk. We weten dat winkeldiefstal onder alle lagen van de bevolking voorkomt en dat vrouwen zich er, in vergelijking tot andere delicten, vaker schuldig aan maken.”

Winkeldieven steeds vaker jonger dan 18 jaar

Door deze ontwikkeling is nu 65% van de aangehouden winkeldieven man. Uit de cijfers blijkt ook dat aangehouden winkeldieven steeds vaker jonger dan 18 jaar of dertiger is.

Veiligheidstrainingen

Agressie, diefstal, een overval: er zijn manieren om deze te voorkomen, of om er op de juiste manier mee om te gaan. Bekijk hier het opleidingsaanbod rondom veilig werken in de winkel. 

Aanmelden nieuwsbrief  sign up for newsletter