09/03/2017 | Leestijd 2 minuten

Wie is AVV?

AVV staat voor Alternatief Voor Vakbond. AVV is een relatief jonge vakbond met een andere visie en werkwijze dan de traditionele bonden. Want bij AVV hebben álle medewerkers uit een sector, lid of geen lid, een stem over de afspraken die zijn gemaakt. AVV is dus zowel een vakbond als het alternatief voor de ledenmodellen van traditionele bonden.

Wie is AVV?

Voordat wij aan een onderhandelingstafel plaatsnemen, verdiepen we ons in een sector en praten met zoveel mogelijk werknemers. Daarom organiseert AVV in elke sector, waar AVV actief wordt, een medezeggenschaps­platform. In dit platform zitten werknemers, zoals bijvoorbeeld leden van ondernemings­raden, die meepraten over wat belangrijk is om collectief voor werknemers te regelen. Deze punten nemen we mee als we aan de onderhandelings­tafel in gesprek gaan met een werkgevers­organisatie.

Als AVV tot een principeakkoord komt voor een nieuwe cao, dan komen we bij jullie: de werknemers. Álle werknemers die werkzaam zijn in de sector mogen bij AVV hun stem uitbrengen over de gemaakte afspraken. Dit in tegenstelling tot de situatie bij traditionele bonden die alleen hun eigen leden laten stemmen over de gemaakte afspraken. De uitkomst van de stemming in de sector bepaalt of AVV de cao tekent of niet. Als de uitslag van de stemming positief is, tekenen wij de cao.

Wat is een cao-panel?

Om te kunnen stemmen over een akkoord moet je de allereerste keer jezelf registeren voor het cao-panel. Het cao-panel is niets anders dan een groep werknemers uit een sector die aangegeven hebben te willen stemmen over de gemaakte afspraken in een akkoord. Aanmelding voor het panel is gratis. En je hoeft dus geen lid van AVV te zijn om te kunnen stemmen. Als je lid bent van het panel, dan krijg je een mail met een link en een unieke code waarmee jij je stem kunt uitbrengen. De stemming over het principeakkoord is anoniem, die unieke code is alleen nodig om mogelijke stemfraude tegen te gaan.

Heb je nog vragen?

Kijk op de site van AVV voor meer informatie: www.avv.nu. Of neem contact op met AVV via info@avv.nu.