16/07/2016 | Leestijd 2 minuten

Op vakantie tijdens ziekte of ziek tijdens vakantie?

Het kan voorkomen dat je wegens ziekte al langere tijd uitgeschakeld bent voor je werk maar toch op vakantie wilt gaan. Hoe ga je daar nu mee om? Mag je wel op vakantie?

Op vakantie tijdens ziekte of ziek tijdens vakantie?

Of je op vakantie kan gaan is afhankelijk van het oordeel van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de vakantie. Is dat niet het geval dan zal de bedrijfsarts aangeven dat hij geen bezwaar heeft tegen de vakantie.

Daarop kan je je vakantie aanvragen bij je werkgever en bij goedkeuring kan je op vakantie. Op basis van de CAO Fashion, Sport en Lifestyle gaat je vakantie van je verlofsaldo af. Je bent dan ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. 

Ziekte tijdens vakantie

Het is ook goed mogelijk dat je ziek wordt tijdens je vakantie. Bijvoorbeeld als je een voedselvergiftiging oploopt en daardoor een nacht in een buitenlands ziekenhuis moet verblijven. 

Je moet je dan zo snel mogelijk ziekmelden vanaf je vakantie adres. Zorg dat je daarna bereikbaar blijft.

Op basis van de CAO Fashion, Sport en Lifestyle heb je daarnaast van de behandeld arts een verklaring nodig. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Deze verklaring hoef je niet aan je werkgever te geven, maar die geef je aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft op basis daarvan de werkgever advies over het teruggeven van jouw vakantie-uren.