26/05/2021 | Leestijd 1 minuut

Grote modeketens moeten vanaf 2023 verplicht oude kleding inzamelen

Niet de gemeente, maar grote modeketens moeten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van oude kleding. Dat voorstel hebben brancheorganisaties INretail en Modint bij demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven neergelegd. Met succes, want wat de politica betreft, zijn de ketens vanaf 2023 verplicht om het inzamelen en recyclen van afgedakte kleding op zich te nemen. Deze actie zou een stimulans zijn voor duurzame kleding die langer meegaat en beter kan worden gerecycled. 

Grote modeketens moeten vanaf 2023 verplicht oude kleding inzamelen

Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven wijst op de grote vervuiling die bij kledingproductie komt kijken. De textielbranche werkt hard aan het verbeteren van een duurzame reputatie - deze zou de op één na vervuilendste industrie ter wereld zijn. De uitstoot van CO2 is met 1,2 miljard ton per jaar hoger dan die van de hele internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Door de verantwoordelijkheid van het inzamelen van kleding bij de sector zelf te leggen, verwacht Van Veldhoven dat deze bedrijven creatiever zullen omgaan met hergebruik van oude materialen. 

Meer info volgt

De brancheorganisaties INretail en Modint hebben een voorstel ingediend voor een inzamelings- en recyclingsysteem voor textiel. De komende tijd wordt dat plan verder uitgewerkt. Hoe het inzamelsysteem er precies uit komt te zien, wordt komend jaar nader uitgewerkt. Vermoed wordt, dat het alleen gaan om de grote modeketens - Van Veldhoven onderzoekt hoe de kleine ondernemers kunnen worden gespaard in dit opzicht.

We houden je op de hoogte!