27/02/2018 | Leestijd 3 minuten

Klant let steeds meer op duurzaamheid

Nadenken over wat je koopt en vooral ook bij wie. Consumenten staan steeds meer stil bij de impact van hun keuzes op de wereld, maatschappij en zichzelf.

Klant let steeds meer op duurzaamheid

Gevoed door continue toegang tot informatie, wil de consument van vandaag meer weten over organisaties. Hierdoor neemt de druk, om het als organisatie (winkel) goed te doen, toe. De waarheid is belangrijk en consumenten gaan op zoek naar de bron om deze te achterhalen. Voor retail betekent dit een transitie van een gesloten naar een open organisatie. Hoe gaat de winkel waar jij werkt hiermee om?

In het onderzoek Retail richting 2030 wordt duidelijk dat sociale druk en bewustwording de drijvende krachten zijn achter de ontwikkeling van het bewust consumeren. Een paar feiten en cijfers:

  • 49% van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven aantonen maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.
  • 59% vindt het belangrijk dat winkels open zijn over hoe hun producten gemaakt worden/waar ze vandaan komen.
  • 45% koopt niet bij winkels waarvan bekend is dat zij slecht omgaan met het milieu of personeel. Bij 50-plussers is dit aandeel het hoogst met 57%. 

Duurzaamheid en mvo wordt voor de consument dus een steeds belangrijker thema. Brancheorganisatie INretail vond het daarom hoog tijd om te peilen óf en in hoeverre ondernemers bezig zijn met duurzaamheid. 500 ondernemers deelden hun inzichten en mening: 

  • 35% krijgt steeds vaker vragen van de consument over duurzaamheid;
  • 33% wil bij de inkoop graag letten op duurzaamheid, maar weet niet hoe;
  • 57% houdt bij het inkopen van de collectie rekening met de arbeidsomstandigheden waaronder het product is geproduceerd;
  • 50% let bij de inkoop op of het materiaal duurzaam is;
  • 60% van de ondernemers die geen aandacht besteden aan duurzaamheid geven aan dat de invloed minimaal is en verantwoordelijkheid verderop in de keten ligt.​

MVO? Dat zit zo!

'Als kleding goedkoop is, dan zal het wel door kinderhandjes gemaakt worden', 'Made in Bangladesh, dan weet je zeker dat het niet deugt' en 'Hoe weet ik nou of iets onder aanvaardbare arbeidsomstandigheden is gemaakt?'. Op deze vragen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijg jij in drie inspirerende en informerende webinars antwoord.