07/07/2022 | Leestijd 3 minuten

Drie vragen over de nieuwe cao Retail Non-Food

Hoera, meer salaris! Vanaf 1 juli heeft de Retail Non-Food een nieuwe cao. Medewerkers krijgen een loonsverhoging van 4,36%. Hoe werkt dat nu precies? We zetten de drie meest gestelde vragen voor je op een rij.

Drie vragen over de nieuwe cao Retail Non-Food

1. Welke loonsverhoging geldt voor mij?

Per 1 juli 2022 zijn er een aantal aanpassingen in het loon en die zijn per medewerker verschillend. Hieronder vind je de verschillende opties: 

  • Als je het maximum van de voor jou geldende loonschaal* van 1 januari 2022 nog niet hebt bereikt, dan heb je recht op een loonsverhoging van 4,36%. Eerst wordt namelijk de loontabel met 1,81% verhoogd en daarna met 2,5%. 
  • Als je meer verdiende dan het maximum van de voor jou geldende loonschaal* van 1 januari 2022, maar minder dan het nieuwe voor jou geldende maximum van 1 juli 2022, dan wordt je loon verhoogd tot het nieuwe schaalmaximum van 1 juli 2022. En je hebt recht op een deel van de eenmalige uitkering van 2,5%. De gegeven loonsverhoging wordt in mindering gebracht op de eenmalige uitkering. 
  • Verdien jij meer dan het voor jou geldende oude maximum van de loonschaal* van 1 januari 2022 x 1,0181, maar minder dan €4000,- op fulltime basis, dan heb je recht op een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal het bruto maandsalaris van juli 2022.  
  • Verdien jij meer dan het voor jou geldende oude maximum van de loonschaal* van 1 januari 2022 x 1,0181, maar minder dan €4000,- op fulltime basis, heb je geen vast aantal uren én ben je na 1 januari 2022 in dienst gekomen, dan wordt voor de eenmalige uitkering eerst het gemiddelde loon per maand berekend.  De eenmalige uitkering wordt dan 2,5% over dit bedrag maal 6. 

* Het maximum van de voor jou geldende loonschaal is afhankelijk van de functiegroep waarin je functie is ingedeeld.  

2. Hoe reken ik mijn salarisverhoging uit?

Omdat per medewerker er een andere loonaanpassing van toepassing is, is er een handige rekentool ontwikkeld waar jij eenvoudig jouw loonsverhoging en/of eenmalige uitkering kunt berekenen. 

3. Welke uren worden door mijn werkgever (door)betaald?

Jouw werkgever betaalt jou:

  • alle feitelijk gewerkte uren (zie artikel 4.2 van deze cao).
  • doorbetaalde ziekte-uren;
  • opgenomen en doorbetaalde vakantie-uren;
  • opgenomen en doorbetaald bijzonder verlof;
  • compensatie van toeslagen in tijd; en
  • andere bij de individuele ondernemingen bestaande compensatie in uren.

Onder alle feitelijk gewerkte uren worden alle uren ten aanzien van het uitvoeren van jouw werkzaamheden verstaan. Hieronder vallen dus ook delen van uren, zoals bijvoorbeeld het openen en sluiten van de winkel als dit tot jouw werkzaamheden behoort, of de overdracht van of aan een collega.

Meer weten?

De cao Retail Non-Food geldt voor medewerkers in winkels in mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, parfumerieën en juweliers. Werk in de winkel heeft de meest gestelde vragen over cao Retail Non-Food op een rij gezet. Bijvoorbeeld over salaris, arbeidscontract, vergoedingen, feestdagen, verlof en toeslagen.

Meer info