Salaris in de retail

Wat je verdient als je werkt in de retail hangt van verschillende factoren af. Dit wordt onder andere bepaald door de branche waarin je werkt, wat je fucntie is, en wat er in de Cao van jouw branche staat.

Wat is een CAO?

Veruit de meeste bedrijven in de retailbranche werken volgens een CaoIn de Cao Retail Non-Food zijn de afspraken over arbeidsvoorwaarden (waaronder salaristabellen, vakantiedagen en werktijden) voor medewerkers die werken in de retail non-food vastgelegd. De Cao Retail Non-Food is een zogenaamde minimum Cao. Dit houdt in dat de werkgever in het voordeel van de medewerker mag afwijken van de Cao. De Cao is algemeen verbindend verklaard, daarom moeten alle bedrijven in de sector zich aan de afspraken uit de Cao houden. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt als aan een bedrijf vrijstelling is verleend.

Salaris en minimumloon in de detailhandel

Voor de detailhandel wordt er elk jaar, net als voor iedere andere sector, een wettelijk minimumloon en een minimumjeugdloon voor medewerkers onder de 21 vastgesteld. Maar welke bedrijven vallen allemaal onder de detailhandel? Onder detailhandel vallen alle bedrijven die fysieke goederen voor persoonlijk gebruik leveren aan de consumenten. Hieronder vallen dus veel verschillende bedrijven, van tuincentra tot modewinkels. Het salaris in de detailhandel kan verschillen per branche. Het loon per branche staat vastgesteld in de Cao. Gebruik de handige tabel op onze site om te zien wat het minimumloon per salarisschaal en leeftijd is. 
 

Hoeveel verdien je in de detailhandel?

In de retail en detailhandel wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende branches, met ieder hun eigen module in de Cao Retail Non-Food. In de Cao ligt onder andere vastgelegd hoeveel een werknemer verdient en gaat verdienen. Hoeveel een werknemer bij een bepaalde winkel of bedrijf verdient is afhankelijk van de leeftijd en het aantal jaren ervaring. Het salaris in de detailhandel bepaal je eenvoudig via de loontabel in de Cao. 

BEKIJK HET MINIMUM LOON IN DE CAO