Salaris bij tuincentrum

Het salaris bij tuincentrum hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan de leeftijd van de werknemer, maar ook het aantal jaar ervaren. De samenstelling van het salaris ligt vastgelegd in de Cao. tuincentrum werkt, net als ieder bedrijf, met een Cao. Hierin liggen onder andere de arbeidsomstandigheden, het minimumloon en het minimumjeugdloon vastgelegd. Via de Cao bepaal je gemakkelijk hoeveel een werknemer bij tuincentrum verdient.

Salaris tuincentrum. wat verdien je bij een tuincentrum?

Wat is de detailhandel?

De detailhandel is een overkoepelende term voor alle winkels en bedrijven die producten en diensten voor particulier gebruik aan consumenten verkopen. Alle detailhandels werken met de Cao Retail Non-Food, waarin aparte modules zijn opgenomen voor verschillende branches. Zo is er een module geldend voor de schoenendetailhandel, tuincentra, woondetailhandel en voor grootwinkelbedrijven in textiel. Veel algemene bepalingen en afspraken zijn daardoor gelijk voor bedrijven van verschillende branches in de detailhandel, maar er zijn ook verschillen opgenomen in de aparte modules in de Cao.
 

Minimumloon tuincentrum

Het loon bij een tuincentrum is vastgesteld in de Cao Retail Non-Food. Het uurloon kan in verschillende branches van de detailhandel verschillen door diverse factoren:

  • Het minimumloon in de detailhandel hoeft niet gelijk te zijn aan het verschafte uurloon in de detailhandel. Het vastgestelde salaris in de Cao moet namelijk minimaal het miminimumloon of minimumjeugdloon zijn, maar kan ook meer zijn;
  • Het salaris bij een tuincentrum hangt niet alleen af van leeftijd, maar ook van werkervaring;
  • Het vastgelegde Cao detailhandel salaris kan verschillen per branche. In de bijlage van de CAO vindt je verschillende loontabellen voor de verschillende branches.
     

Hoeveel verdien je bij een tuincentrum?

Het salaris in de detailhandel ligt vastgelegd in de Cao Retail Non-Food. Het uurloon bij een tuincentrum kan staat gelijk aan het salaris van retail zoals vastgelegd in de Cao. Als je gaat solliciteren bij een tuincentrum wordt ook verteld wat het vastgestelde loon voor de nieuwe werknemer is. Wil je direct weten wat het salaris bij een tuincentrum is? Gebruik onze Cao tool en vind eenvoudig jouw minimumloon.

BEKIJK HET SALARIS IN DE CAO   DOE DE FUNCTIEWIJZER