03/08/2022 | Leestijd 4 minuten

Ziek terwijl je op vakantie bent? Wat nu? Dit staat erover in de cao Retail Non-food

Dikke pech! Heb je eindelijk vakantie word je ziek! Als dat gebeurt is het handig om te weten wat je moet doen en hoe je je ziekmeldt. We hebben de vier veelgestelde vragen over ziek zijn tijdens je vakantie. Dit staat in de cao Retail Non-Food.

Ziek terwijl je op vakantie bent? Wat nu? Dit staat erover in de cao Retail Non-food

Veelgestelde vragen over ziek zijn tijdens je vakantie

Ziek zijn tijdens je vakantie, het zal je maar gebeuren. Wat moet je doen? Hoe zit het met ziekmelden? En mag je als je ziek bent wel op vakantie gaan?

1. Wat moet je doen als je ziek wordt op vakantie?

Wanneer je op vakantie bent en je wordt ziek, kan het zo zijn dat je voor de ziektedagen geen vakantiedagen hoeft in te leveren. Zodra je ziek wordt moet je dit zo spoedig mogelijk aan je werkgever doorgeven onder vermelding van je vakantieadres. Wanneer je terug bent dien je een medische verklaring met de duur en de aard te overhandigen.

2. Hoe moet ik mij ziekmelden?

Vaak staat er in het personeelshandboek of in een ziekteverzuimreglement van je bedrijf hoe je je ziek moet melden. Over het algemeen moet je telefonisch contact op te nemen met je leidinggevende. Een berichtje of mailtje volstaat vaak niet. En tijdens je ziekteperiode dien je jouw leidinggevende te infomeren over je herstel.

Meestal geeft je werkgever aan de arbodienst of de bedrijfsarts door dat je ziek bent. De arbodienst of de bedrijfsarts begeleidt je tijdens je ziekte. Ben je een wat langere tijd ziek? Dan bekijk je samen met je werkgever wat je nog kunt doen en hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren.

3. Mag ik als ik ziek ben op vakantie?

In principe heb je wanneer je ziek bent ook recht op verlof. Belangrijk is dan wel dat de vakantie het verlof niet belemmert. Wij adviseren je een verlofaanvraag te bespreken met de bedrijfsarts, zeker als je al wat langer ziek bent. Deze kan namelijk beoordelen of de vakantie de re-integratie niet belemmert.

4. Mogen als ik ziek ben vakantiedagen worden afgeboekt van het verlofsaldo?

Op het moment dat je werkgever toestemming verleent voor je verlof als je ziek bent, kan hij daarbij ook aangeven dat de goedkeuring alleen geldt onder het voorbehoud dat je vakantiedagen worden afgeboekt van je verlofsaldo.

Arbocatalogus

Natuurlijk wil je liefst voorkomen dat je ziek wordt. Een veilige en gezonde werkomgeving speelt daarbij ook een belangrijk rol. Als je werkt, moet je dat natuurlijk zo veilig en gezond mogelijk kunnen doen. Dat vindt de overheid ook, daarom is de Arbowet opgesteld. Volgens deze wet zijn werkgever en medewerker beide verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij alle mogelijkheden benut om het werk op een veilige manier te doen. 

Verschillende branches hebben een eigen arbocatalogus. Er is een arbocatalogus voor retail mode, schoenen & sport, voor retail wonen en voor tuincentra.

Meer weten?

Heb je meer vragen over bijvoorbeeld je vakantiedagen, werkuren, ziekteverzuim en andere zaken? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de cao Retail Non-Food.

Meer info