09/07/2018 | Leestijd 4 minuten

Ziek? Dit zijn de regels

Ben je ziek en kun je niet werken, dan is het goed om te weten hoe je je ziek moet melden bij je werkgever. Dat begint met vaststellen welke regels voor jou gelden, want het kan zijn dat je werkgever een eigen verzuimreglement hanteert. Is dat niet het geval, dan is het standaard verzuimreglement Fashion, Sport & Lifestyle van toepassing.

Ziek? Dit zijn de regels

Een aantal belangrijke punten uit dit verzuimreglement hebben we voor je op een rijtje gezet. We raden je aan om je goed aan de regels te houden. Doe je dat niet dan kan je werkgever sancties opleggen. Dit kan zijn: het geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten van de loonbetaling. En in ernstige gevallen kan het zelfs aanleiding zijn tot ontslag.

Tijdig ziekmelden

Je dient jezelf voor aanvang van het werk (vóór 9.00 uur) ziek te melden bij je werkgever.
Dit doe je telefonisch, dus niet via Whatsapp of een SMS. Word je in de loop van de dag ziek, dan meld je dit zo snel mogelijk bij je werkgever. Lukt het je niet om zelf de ziekmelding te doen, laat dan iemand anders telefonisch contact opnemen.

Informatie geven bij je ziekmelding, dat kan gaan over:

  • Het moment wanneer je ziek bent (eerste ziektedag);w
  • Of jij je huisarts hebt geraadpleegd
  • Welke (gezondheid)klachten je hebt*
  • Of er een verband is tussen de ziekte en arbeidsomstandigheden*
  • Wanneer je denkt weer hersteld te zijn
  • Waar je verblijft en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent
  • Werkzaamheden die overgenomen moeten worden.

Let op: voor de vragen met *, geldt het privacyrecht, je hoeft daar dus geen informatie over te geven. Echter, als de arbodienst/bedrijfsarts hier naar vragen ben je wel verplicht te antwoorden. Maar zonder jouw toestemming zal er geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld met de werkgever.

Bereikbaar zijn voor een controlebezoek

Je zal tijdens werktijd bereikbaar moeten zijn voor een controlebezoek door de werkgever, arbodienst of bedrijfsarts. Zijn er bijzondere omstandigheden, je bent bijvoorbeeld niet op je eigen adres, zorg er dan voor dat men toch toegang heeft tot je verblijfplaats. De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Je dient ervoor te zorgen dat je totdat het eerste contact heeft plaatsgevonden op het door jouw opgegeven adres blijft.

Let op: Je kan worden opgeroepen voor een spreekuur met een bedrijfsarts, je bent verplicht om hier naartoe te gaan. Mocht je verhinderd zijn, dan moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren zelf melden en een nieuwe afspraak maken. Je reiskosten zullen worden vergoed op basis van het openbaar vervoer (tweede klas), tenzij deze kosten al vanuit woon-werkverkeer worden vergoed.

Meewerken aan genezing en herstel

Je zal er tijdens je ziekte voor moeten zorgen dat je jouw genezing niet belemmert of vertraagt. Je zal je dan ook moeten houden aan de voorschriften van de arts(en), tenzij de arbo-arts andere afspraken maakt (die tot een sneller herstel kunnen leiden).

Let op: Mocht je niet voldoende hersteld zijn voor het werk wat je normaal doet, maar wel voor andere werkzaamheden, dan kan de werkgever je (tijdelijk) ander werk aanbieden. Als dit passend werk is, dan ben je verplicht om dit te accepteren.