01/07/2021 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Ook 14 dagen bedenktijd bij een speciaal gemaakt fornuis?

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel er samen niet uitkomen, kan stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie bestelt een consument in een webwinkel een speciaal voor haar samengesteld fornuis, waar ze van af wil. Hoe denk jij dat het zit? Werk in de Winkel test jouw kennis. 

Welles nietes. Ook 14 dagen bedenktijd bij een speciaal gemaakt fornuis?

De klacht 

Een consument koopt online een fornuis. Er wordt veel werk verricht door de ondernemer, ook voor de financiering van het fornuis. Op de offerte staat dat het fornuis speciaal voor de consument wordt geproduceerd en eventueel op maat gemaakt en daarom niet kosteloos geannuleerd kan worden. Desondanks beroept de consument zich op herroeping en eist haar geld terug. 

Welles nietes 

Moet de ondernemer het bedrag terugbetalen? Wat denk jij: ja of nee? 

De feiten 

De bindend adviseur zet de feiten op een rij. 

  • Het betreft een overeenkomst op afstand. De e-mails voorafgaand aan de definitieve koop maken dat niet anders, de koop voldoet aan de definitie.  

  • De offerte vermeldt inderdaad het voorbehoud van niet-kosteloze ontbinding en de consument heeft de offerte goedgekeurd. 

  • Het product was niet op voorraad en moest in Engeland geproduceerd en naar Nederland geëxporteerd worden. Door corona was daar enige vertraging in ontstaan. 

De uitspraak 

Het oordeel is aan de bindend adviseur: moet de ondernemer kosteloze ontbinding van de koop accepteren en de koopsom terugbetalen? 

Ja, oordeelt de bindend adviseur. Noch dat er speciaal een fornuis moest worden ingekocht, noch dat er speciaal voor de klant moet worden geproduceerd, is een reden om het herroepingsrecht bij een koop op afstand uit te sluiten. Het herroepingsrecht is een wettelijke bedenktijd waarin de consument minimaal 14 dagen de tijd moet krijgen om een online gekocht product te bekijken en zonder reden terug te sturen. 

Zelfs als de consument vooraf is geïnformeerd dat er geen herroepingsrecht is voor dat product, want de ondernemer mag het recht simpelweg helemaal niet uitsluiten.  

Tips en weetjes 

  • De bindend adviseur heeft goed uitgelegd waarom het herroepingsrecht niet mocht worden uitgesloten door de ondernemer. De (Europese) wet zegt namelijk: De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. En van geen van die situaties was sprake.  

  • Er is niet snel sprake van deze uitzondering. Er is zelfs een gerechtelijke uitspraak dat een standaardformaat raambekleding, die ‘op maat’ voor de klant is bijgesneden, ook geen maatwerk betreft (want geprefabriceerd). Zo streng wordt ‘maatwerk’ uitgelegd. 

  • Ook de andere argumenten van de ondernemer zijn niet relevant: het extra werk, het feit dat hij het fornuis niet of slecht aan een ander kan verkopen, het is allemaal geen reden om de koop in stand te laten.  

  • Jammer dat de ondernemer geen juridisch advies heeft ingewonnen, want dit was een geschil waarvan de uitkomst vooraf zo goed als vaststaat… 

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.