28/10/2021 | Leestijd 4 minuten

Welles nietes. Lekkage in de badkamer. Wie gaat dat betalen?

Complexe klachten en lastige kwesties? Als klant en winkel in de woonbranche er samen niet uitkomen, kan de Geschillencommissie Wonen of stichting UitgesprokenZaak.nl een uitspraak doen. In deze kwestie heeft een consument 2,5 jaar na installatie van een badkamer lekkage. Denk jij dat de ondernemer de reparatie moet betalen?   

Welles nietes. Lekkage in de badkamer. Wie gaat dat betalen?

De klacht

Een consument koopt een badkamer inclusief installatie. Vrij snel na het plaatsen ontstaat een lekkage, die op dat moment afdoende wordt verholpen. Echter, na 2,5 jaar is er weer lekkage. De ondernemer die de badkamer heeft verkocht, geeft aan dat hij 2 jaar garantie geeft op de montage en dat die periode helaas al voorbij is. Hij neemt de klacht dus niet in behandeling.

Welles nietes

Is de ondernemer ondanks de verlopen garantietermijn toch verantwoordelijk voor de reparatie van de lekkage? Wat denk jij: ja of nee?

De feiten

De bindend adviseur die de klacht bekijkt, zet de feiten op een rij.

  • De garantietermijn is inderdaad verlopen.
  • De consument overlegt een rapport van een lekdetectiebedrijf. Hierin staat  dat de aansluiting van de afvoer op de standpijp niet was verlijmd, zoals is voorgeschreven, maar gekit. Niet duidelijk is of de kit van de eerdere reparatie is of van de installatie. Lekdetectie met kleurstof heeft wel aangetoond dat daar de lekkage is ontstaan. En ook reparatie met kit is geen vakbekwame, duurzame oplossing voor een lekkage.
  • De ondernemer heeft de resultaten van het onderzoek niet betwist.  

De uitspraak

Het oordeel is aan de bindend adviseur: moet de ondernemer de reparatie betalen?

Ja, zegt de commissie. Bij de garantie is sprake van een bewijsfunctie: van klachten binnen de garantieperiode moet de ondernemer bewijzen dat ze door de consument zijn veroorzaakt. Klachten die ontstaan buiten de garantieperiode zijn voor rekening van de consument, tenzij deze kan aantonen dat het om een gebrek gaat van de geleverde product of dienst. Dit gebrek is hier aangetoond door het lekdetectierapport en bovendien heeft de ondernemer dat niet tegengesproken.
De verantwoordelijkheid van de ondernemer om een goed product of een goede dienst leveren, houdt niet op na de garantietermijn

Tips en weetjes

  • Een commerciële garantie, in dit geval van twee jaar, kan het wettelijke recht van een consument op deugdelijk werk nooit beperken. En het spreekt voor zich dat een badkamer langer dan twee jaar moet kunnen functioneren zonder lekkages te veroorzaken.
  • We horen helaas vaker dat de ondernemer niet weet dat zijn verantwoordelijkheid tot het leveren van een goed product of een goede dienst niet ophoudt na de garantietermijn.
  • Als een ondernemer het niet eens is met het rapport van een partij-deskundige, dan is het zaak om de conclusies niet alleen tegen te spreken, maar ook bewijs daarvan te leveren door bijvoorbeeld het inschakelen van een contra-expert. De ondernemer is immers partij en belanghebbende, dus alleen maar stellen dat je het er niet mee eens bent, heeft nauwelijks tot geen bewijskracht. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook voor de consument.

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.