20/02/2017 | Leestijd 3 minuten

Studenten geven leerbedrijven een 8

Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Dat blijkt uit de BPV Monitor die SBB heeft gepubliceerd. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Stagebegeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Van alle bevraagde studenten en praktijkopleiders is 90% tevreden over het werk en het behalen van de leerdoelen. 

Studenten geven leerbedrijven een 8

De samenwerking tussen mbo scholen, studenten en leerbedrijven zijn sterk verbeterd. In 2012 was het rapportcijfer een 6 voor school, student en leerbedrijf. Onderwijs en bedrijfsleven hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering. De inspanningen lonen want de student geeft een 8 voor de begeleiding, het contact met het leerbedrijf en de kwaliteit van de stage. Aandachtspunt voor de school is dat het contact tussen school en student nog beter moet worden, vooral het maken van afspraken over de stage. 

Goed beeld van het beroep 

Bijna alle studenten kregen een goed beeld van het beroep. Ongeveer 75% van de respondenten zegt dat er afspraken zijn gemaakt tussen de school, het bedrijf en de student. Als die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, is iedereen meer tevreden over het nakomen ervan. Een punt voor verbetering is het aantal contactmomenten met school. Daarnaast ontbreekt soms duidelijkheid over de leerdoelen van de stage of leerbaan. 

Kwaliteit meten 

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB de kwaliteit van de bpv. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf, de student en de stagebegeleider van de school. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: de voorbereiding en matching, het maken van afspraken, de uitvoering en de beoordeling. De tussentijdse resultaten zijn door sommige scholen gebruikt in verbeterplannen. Ook leerbedrijven kunnen hun resultaten benutten om hun begeleiding nog verder verbeteren. 

45.000 respondenten 

In 2016 werden ruim 164.000 praktijkopleiders en 22.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Bijna 32.000 praktijkopleiders en ruim 10.000 studenten vulden de vragenlijsten volledig in. Via pilots bij negen de scholen zijn nog eens ruim 3.000 stagebegeleiders en studenten bevraagd. De landelijke rapportage van de BPV Monitor 2016 is te vinden via www.s-bb.nl/bpvmonitor

Aanmelden nieuwsbrief  sign up for newsletter