20/02/2024 | Leestijd 3 minuten

Nieuwe cao Retail Non-Food: 4 keer loonsverhoging in 2 jaar

Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe tweejarige cao afgesproken voor de Retail Non-Food. Voor medewerkers betekent de nieuwe cao in 2 jaar tijd 4 keer een loonsverhoging.

Nieuwe cao Retail Non-Food: 4 keer loonsverhoging in 2 jaar

De cao Retail Non-Food geldt voor medewerkers in (web)winkels in mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, parfumerieën en juweliers. Per 1 juli 2023 zijn daar ook de tabaks- en gemakswinkels aan toegevoegd.

De nieuwe cao betekent een paar wijzingen voor wie in een van deze branches werkt. Om te beginnen een loonsverhoging. Medewerkers in de retail non-food krijgen er vanaf 1 januari 2024 (minimaal) 3,75 procent bij. Op 1 juli 2024 en op 1 januari en 1 juli 2025 volgen er weer loonsverhogingen. Dit geldt alleen voor medewerkers die vallen binnen de loonschalen. De lonen worden dan verhoogd met hetzelfde percentage als waarmee het wettelijk minimumloon stijgt. Naar verwachting zal deze tussen de 3% en 4% bedragen.

Thuiswerkvergoeding

Daarnaast is de thuiswerkvergoeding gestegen. De medewerker die door de werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om thuis te werken ontvangt hiervoor per dag dat hij thuis werkt een vergoeding van € 2,35 netto, de fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding. Dit was eerst € 2,15 netto.

Aangepast loongebouw

Ook het loongebouw waarmee de retail non-food werkt is aangepast. Eerder was er altijd sprake van een wettelijk minimum maandloon, dat is nu een wettelijk minimum uurloon.

Dat komt omdat de overheid heeft besloten om het minimum uurloon te baseren op een 36-urige werkweek. In de retail wonen wordt gewerkt met een 37-urige werkweek en in andere branches die onder de cao Retail Non-Food vallen, is een volledige werkweek 38 uur. Dit betekent tot een stijging van het minimumloon met 2,8% voor Wonen en 5,6% voor de andere branches.

Geen extra trede voor ervaringsjaar

Bij het bereiken van een ervaringsjaar ontvangen medewerkers normaal gesproken een tredeverhoging. Medewerkers die in 2024 een ervaringsjaar bereiken ontvangen deze stijging in dit jaar niet. Medewerkers die in 2024 in dienst treden en derhalve in 2025 een tredeverhoging zouden ontvangen, krijgen deze tredeverhoging in 2025 niet. 

Over de cao Retail Non-Food

De cao Retail Non-Food is afgesloten tussen werkgeversorganisatie INretail en vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU. De looptijd van de cao is tot en met 31 december 2025.

Meer weten?

De cao Retail Non-Food geldt voor medewerkers in winkels in mode, schoenen, sport, wonen, tuincentra, parfumerieën, juweliers en tabaks- en gemakswinkels. Werk in de winkel heeft de meest gestelde vragen over cao Retail Non-Food op een rij gezet. Bijvoorbeeld over salaris, arbeidscontract, vergoedingen, feestdagen, verlof en toeslagen.

Meer info