24/04/2017 | Leestijd 4 minuten

In de serie “Klachten en klagers”: een tafel met onverwachte naad.

Elly Rooijakker koopt bij De Koning Woontrends een eettafel van 140 x 140 cm. Tot haar verrassing blijkt de tafel bij aflevering uit twee delen te bestaan. Het begin van een geschil. 

In de serie “Klachten en klagers”: een tafel met onverwachte naad.

Ondernemer Jacques de Koning is in principe bereid om de naad zo onzichtbaar mogelijk te maken, maar een blad uit één stuk bestaat simpelweg niet. Toch is dat wat Elly wil. Zo komt de zaak bij de Geschillencommissie Wonen. Zij geeft haar ongenoegen aan: ‘Alle pogingen ten spijt is de tafel optisch nog steeds uit twee delen gemaakt, ik vind dat lelijk. En wat hij heeft geprobeerd is ook geen succes. Ik wil gewoon een mooi strak tafelblad, zonder naad.’  

Naad 

Ondernemer De Koning wil alles in het werk te stellen om de naad strakker te krijgen. Hij erkent dat de laatste werkzaamheden niet afdoende waren, maar hij krijgt geen gelegenheid meer om het af te maken. De verkoper meent Elly wel te hebben verteld over de naad, maar weet dit niet zeker, het is al even geleden. Dit specifieke formaat stond destijds niet in de showroom, dus is verwezen naar een afbeelding op de website. Elly ontkent echter dat op de site een naad stond afgebeeld.  

De deskundige van de Geschillen Commissie constateert dat de naad inderdaad beter kan en geeft daarvoor suggesties. Informatie bij de leverancier leert dat dit formaat niet geleverd kan worden met een tafelblad uit één stuk. De naad kan dus hooguit zo onzichtbaar mogelijk gemaakt worden. 

De uitspraak 

De commissie oordeelt dat De Koning niet voldoende kan aantonen bij de koop over een naad is gesproken. Deze is zichtbaar aanwezig en bepalend voor het uiterlijk. Maar de consument eist iets wat niet kan, een blad uit één stuk. Ontbinding van de koop gaat te ver. Daarom wijst de commissie een schadevergoeding toe van € 150,- wegens “aspectverlies”.   

Tips & weetjes 

  • Dit soort (uiterlijke of andere) verschillen met showmodellen leiden regelmatig tot geschillen. Bespreek de verschillen altijd, maar noteer ze ook op de bon. Het is achteraf onmogelijk aan te tonen dat je de consument goed hebt geïnformeerd.  
  • In een procedure zeggen dat je het ‘waarschijnlijk wel hebt gezegd’ maar ‘het niet 100% zeker weet’ komt niet sterk over. Beter is dan om aan te geven dat ‘dit soort verschillen met het showroommodel altijd worden besproken met de koper’.  
  • Het verwijzen naar een website voor meer informatie is te laat als de koop al in de winkel wordt gesloten. Er kunnen immers zaken naar voren komen die de klant niet wist! Bindend voor de klant zijn ze niet.

De Geschillencommissie Wonen buigt zich over aankopen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. De stichting UitgesprokenZaak.nl is de geschillenregeling voor verkopen vanaf 1 januari 2020. Op hun websites lees je hoe ze te werkt gaan.