21/12/2015 | Leestijd 3 minuten

Feestdagen 2016

De feestdagen staan voor de deur. Nog twee weken en dan is het alweer 2016. Deze weken zijn voor iedereen  extra druk. Ondanks dat dit jaar nog niet voorbij is willen we toch eventjes vooruit kijken op 2016. Want regelmatig krijgen we de vraag hoe het nu zit met de feestdagen. Wanneer hebt ik recht op verlof, ben ik verplicht te werken tijdens een feestdag? En wanneer heb ik recht op de feestdag toeslag?

Feestdagen 2016

Welke feestdagen zijn er in 2015?

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari
Goede vrijdag vrijdag 25 maart
Eerste Paasdag zondag 27 maart
Tweede Paasdag maandag 28 maart
Koningsdag woensdag 27 april
Hemelvaartsdag donderdag 5 mei
Eerste Pinksterdag zondag 15 mei
Tweede Pinksterdag maandag 16 mei
Eerste Kerstdag zondag 25 december
Tweede Kerstdag maandag 26 december

Ben ik vrij op een feestdag?
Als medewerker heb je recht op een doorbetaalde vrije dag als de feestdag een normale werkdag voor je zou zijn. Het kan echter zijn dat de winkel geopend is. De werkgever kan je verplichten om op een feestdag te komen werken als hij de bezetting niet rond kan krijgen met vrijwilligers tenzij dat de medewerker aantoonbare gewetensbezwaren heeft..

Als ik werk op een feestdag hoe zit het dan met mijn loon?
Er zijn vier mogelijkheden:

  1. Als je normaal gesproken zou werken op de dag dat de feestdag valt en je komt nu niet werken dan krijg je je normale loon uitbetaald. Je hebt namelijk recht op een doorbetaalde vrije dag zonder dat dit consequenties heeft voor je verlof saldo.
  2. Als je normaal gesproken zou werken op de dag dat de feestdag valt en je werkt op de feestdag ook dan krijg je je je normale loon uitbetaald als ook de uren die je op de feestdag hebt gewerkt. Dit laatste is de toeslag zoals in de cao is opgenomen.
  3. Als je normaal gesproken niet werkt op de dag dat de feestdag werkt en je komt op de feestdag werken dan krijg je je gewerkte uren uitbetaald als ook de toeslag zoals in de cao is opgenomen.
  4. Als je normaal gesproken niet werkt en nu op de feestdag ook niet dan krijg je uiteraard ook niet betaald voor deze dag.

Hoe zit het met Goede Vrijdag?
Op grond van de winkeltijdenwet dienen alle winkels om 19.00 uur gesloten te zijn. Als je normaal gesproken op de vrijdagavond werkt dan heb je recht op doorbetaling van je uren.

En Bevrijdingsdag?
5 mei is dit jaar een feestdag oftewel een verplichte vrije dag (1x per 5 jaar). In 2015 was het een officiële feestdag, eerst volgende keer is in 2020. Dit jaar valt Hemelvaartsdag op 5 mei waardoor je toch vrij bent die dag. Deze dag moet dan ook als zodanig uitbetaald worden. Als de winkel geopend is, heeft u naast het gewone loon ook recht op de feestdag toeslag.