18/07/2016 | Leestijd 3 minuten

Definitief akkoord cao Fashion, Sport & Lifestyle

Er is definitief een nieuwe cao Fashion, Sport & Lifestyle. Op 13 juli kreeg het onderhandelingsresultaat groen licht en nu is het een akkoord. De gemaakte afspraken passen goed bij de veranderende retail en gelden per 1 juli. Hier lees je de belangrijkste aanpassingen per 1 juli die (deels administratief) verwerkt moeten worden:

Definitief akkoord cao Fashion, Sport & Lifestyle
 • De cao Fashion Sport & Lifestyle geldt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018.
 • Per 1 juli 2016 geldt een loonsverhoging van 0,83%. Dit is van toepassing op medewerkers die met hun loon het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt.
 • De loontabel Sport en Schoenen is over de hele linie aangepast om de verschillen in de loonschalen terug te brengen. Ze waren verdwenen door de wettelijke verhogingen van het minimum loon. Hier vind je de nieuwe loontabel.
 • Bij de loontabel Mode, Verf & Woninginrichting is schaal A verwijderd. Medewerkers in A en B vallen nu allebei in de oude schaal B. Dit is de nieuwe loontabel.
 • De 100% zaterdagavondtoeslag vanaf 18.00 uur vervalt. De zaterdagavondtoeslag gaat per 1 juli pas in om 22.00 uur en wordt 50%.
 • Medewerkers die tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, dit willen blijven doen en hiervoor een toeslag kregen, worden hiervoor gecompenseerd in loon of vrije tijd.
 • De toeslag van 50% voor werken op doordeweekse avonden gaat per 1 juli later in: niet meer vanaf 21.00 uur maar vanaf 22.00 uur.
 • Als de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding van tenminste € 4,23 (i.p.v. € 4,20). Toont de medewerker een kassabon met een hoger bedrag dan krijgt hij het bonbedrag tot een maximum van € 8,70 (was € 8,65).
 • Op 1 juli is de diplomatoeslag voor medewerkers in de mode- en sportdetailhandel vervallen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. De toeslag voor medewerkers in de schoenendetailhandel verandert niet.
 • De loondoorbetaling bij ziekte verandert: de eerste 26 ziekteweken heeft de medewerker recht op 100% doorbetaling van het loon. De daarop volgende 26 weken wordt 90% doorbetaald. De periode van 26 weken daarna wordt 80% van het brutoloon doorbetaald en in de periode van 26 weken die daarna volgen geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.
 • Per 1 juli geldt een maximum van vier wachtdagen bij ziekte, per kalenderjaar.
 • Voor nieuwe medewerkers die eerst één of meerdere opeenvolgende perioden via een uitzendbureau in dienst waren, geldt dat bij een contract direct aansluitend bij de werkgever, de voorgaande periode als één uitzendbureaucontractperiode wordt beschouwd. Het contract rechtstreeks met de werkgever is dan de tweede contractperiode. Dit is belangrijk vanwege de ketenregeling die bepaalt wanneer er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.
 • De premie voor het Sociaal Fonds is voor de tweede helft van 2016 vastgesteld op 0,2% van de totale brutoloonsom.
 • Alle gedetailleerde afspraken over de nieuwe cao lees je hier.